Giới siêu giàu ngày càng thích cổ phiếuKhảo sát mới nhất từ UBS Wealth Management và Campden Research cho thấy cổ phiếu hiện chiếm 27,1% danh mục đầu tư của các đơn vị chủa quản của nả cho giới siêu giàu. Tỷ lệ này tăng 1,6% so với báo cáo năm ngoái.

Trong khi đó, cơ cấu các kênh đầu tư khác, như đất đai và quỹ phòng trừ rủi ro, lại giảm 3,7%. Khảo sát được thực hành với 262 đơn vị chủa quản của nả toàn cầu, từ tháng 2 đến tháng 5, với của nả làng nhàng 921 triệu USD.

gioi-sieu-giau-ngay-cang-thich-co-phieu

Năm nay, người siêu giàu ít chuộng đất đai. Ảnh: Park City Real Estate

Giới siêu sung túc thể còn bỏ nhiều tiền nữa vào chứng khoán. Khoảng 1 phần năm cho biết có mục tiêu tăng tham dự thị phần các nước vững mạnh, và gần 44% muốn đầu tư vào thị phần đang vững mạnh.

Họ cũng đang giảm đầu tư vào các quỹ phòng trừ rủi ro. Số tiền đổ vào kênh này giảm xuống chỉ còn 6,2% danh mục. Khảo sát cho thấy duyên cớ là người giàu lo ngại kỹ năng sinh lời tốt của kênh này. Khoảng 30% đơn vị chủa quản của nả cho biết sẽ giảm đổ tiền vào các quỹ phòng trừ rủi ro.

Giới siêu giàu năm nay cũng đang đổ ít tiền hơn vào đất đai, chỉ chiếm 15,8% danh mục, từ 16,5% năm ngoái. Dù vậy, đây vẫn là kênh đầu tư họ ưa chuộng. 40% đơn vị chủa quản của nả cho biết có mục tiêu tăng đổ tiền vào đây.

Năm ngoái, các đơn vị chủa quản của nả cho giới siêu sung túc lợi nhuận làng nhàng 7%. Cao nhất là các đơn vị ở Bắc Mỹ, với 7,7%, nhờ giảm đổ tiền vào nhà đất.

Hà Thu(theo CNBC)