Giảm nửa chi cục thuế, nhiều cấp trưởng có thể xuống làm phó

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành chỉ thị buộc phải giới hạn bổ dụng mới công chức lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương thuộc các Cục Thuế và cấp Đội thuộc các Chi cục Thuế trên toàn quốc để dành đầu tiên cho xếp đặt khi sáp nhập.

Trước đó, cơ quan này ban bố việc từ nay đến cuối 2020 bảo đảm chiến lược giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục hiện có qua xếp đặt, sáp nhập chi cục thuế thị xã, thị xã, thị xã thành chi cục thuế gianh giới thuộc cục thuế tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương.

Đối với cấp trưởng Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Đội trưởng Đội thuế, Bộ Tài chính yêu cầu dành đầu tiên sắp đặt các chức danh tương đương trong doanh nghiệp mới sáp nhập. Trường hợp chẳng thể, coi xét sắp đặt vị trí cấp phó tại các phòng ban thích hợp và dành đầu tiên xét bổ dụng cấp trưởng khi doanh nghiệp có nhu cầu.

Trước mắt do sáp nhập, số cấp phó có thể cao hơn so với quy định. Khi cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công việc không được bổ sung. Đồng thời, phải có biện pháp mục tiêu điều chuyển, xếp đặt lại số lượng cấp phó theo đúng quy định. Các trường hợp điều chuyển công chức lãnh đạo chức phận rẻ hơn, được bảo đảm lưu phụ cấp chức phận lãnh đạo theo quy định của luật pháp.

Chỉ thị của Bộ Tài chính khuyến khích hỗ trợ trường hợp công chức tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính buộc phải các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tư tưởng của công chức, người cần lao khi sáp nhập, xếp đặt hệ thống, hạn chế đảo lộn, gây ách tắc và tác động đến các hoạt động tay nghề được giao.

Trong văn bản trước đó, Bộ Tài chính cho biết trong năm 2018 thực hành xếp đặt lại 327 chi cục thuế thị xã, thị xã, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế gianh giới (giảm 173 chi cục). Năm 2019 thực hành xếp đặt lại 53 chi cục thuế thị xã, thị xã, thị xã của 63 cục thuế thành 25 chi cục thuế gianh giới (giảm 28 chi cục). Năm 2020, thực hành xếp đặt lại 168 chi cục thuế thị xã, thị xã, thị xã của 63 cục thuế thành 78 chi cục thuế gianh giới (giảm 90 chi cục).

Nguyễn Hà