Giảm giá xăng, giữ nguyên giá dầuThông tin từ liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết, cơ quan này quy chế giảm chi phí lẻ xăng dầu (trừ dầu hoả giữ nguyên chi phí) và giảm mức chi dùng Quỹ bình ổn giá.

Theo đó, mức chi Quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 giảm541 đồng, về mức 600 đồng 1 lít; dầu hoả giảm 605 đồng, còn 105 đồng 1 lít. Các sản phẩm xăng RON 95, dầu diesel và dầu madut mức chi Quỹ giảm về 0 đồng 1 lít, kg so với kỳ điều hành ngày 3/2. Động thái này của nhà điều hành được training nhằm kế hoạch kiểm soát lạm phát, giảm thiểu tăng chỉ số giá dùng (CPI).

Giá xăng E5, RON 95 được điều chỉnh giảm.
Giảm giá xăng, giữ nguyên giá dầu

Tại kỳ điều hành lần này, dù chưa tính toán giá hạ tầng sản phẩm xăng RON 95, nhà điều hành buộc phải các đơn vị buôn bán xăng dầu đầu mối giảm 400 đồng 1 lít nhằm tạo khoảng cách hợp lý với các sản phẩm còn lại, nhất là xăng sinh vật học E5 RON 92.

Sau giảm chi Quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.340 đồng 1 lít; xăng RON 95-III và RON 95 – IV có mức chi phí mới tuần tự là 19.980 đồng và 20.180 đồng 1 lít, và dầu madut 12.528 đồng 1 kg. Riêng dầu hoả giữ nguyên chi phí 14.560 đồng 1 lít.

Như vậy, giá xăng E5 được giảm trong khoảng 330 đồng 1 lít, dầu diesel giảm khoảng 230 đồng mỗi lít.

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị phần Singapore ở mức 73,062 USD 1 thùng, dầu diesel là 78,319 USD 1 thùng…

Anh Minh