Gia đình ông Hồ Hùng Anh sẽ nhận hơn 146 triệu cổ phiếu Techcombank

Theo ban bố từ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), từ ngày 27/4 đến 10/5/2018, các người tham gia trong gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Hùng Anh đã đăng ký nhận chuyển nhượng gần 146 triệu cổ phiếu của nhà băng này. Phương thức thương lượng duyệt y Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ và vợ Chủ tịch Hồ Hùng Anh, đăng ký nhận chuyển nhượng mỗi người xấp xỉ 58 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 4,98%. Ông Hồ Minh Anh, con ông Hùng Anh, cũng đăng ký nhận chuyển nhượng gần 30,2 triệu cổ phiếu Techcombank (tương đương tỷ lệ 2,59%).

Tổng khổi lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng của người thân ông Hùng Anh là hơn 146 triệu công ty. Theo thị giá cổ phiếu TCB đang thương lượng trên thị phần không chính thức (OTC), trị giá của số cổ phần này khoảng 17.500 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh hiện cũng đang sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu Techcombank (chiếm 1,12% vốn điều lệ). Theo đó, sau các thương lượng trên, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank sẽ nắm giữ hơn 159 triệu cổ phiếu (chiếm 13,67% vốn điều lệ).

Techcombank gần đây cũng đã ban bố báo cáo kết quả thương lượng cổ phiếu quỹ. Theo đó, nhà băng này đã bán thành công hơn 93 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 21/3 đến 23/3, với mức giá thương lượng bình quân là 91.000 đồng mỗi cổ phần. Tổng số tiền thu về đạt gần 8.500 tỷ.

Cũng theo báo cáo này, nhà băng dự trù sẽ tiếp diễn bán cổ phiếu quỹ đợt 2 với số lượng hơn 64,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,85% vốn điều lệ. Mức chi phí dự trù không phải chăng hơn 23.445 đồng, tương tự như điều kiện bán lần 1 và đây cũng là mức giá Techcombank mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông lớn HSBC trước đó.

Minh Sơn