Giá bán lẻ điện sinh hoạt cao nhất vẫn là 2.701 đồng một kWhSau nhiều lần chỉnh sửa, hấp thụ quan niệm các bộ, ngành nghề, hiệp hội…, dự thảo quy chế của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá điện đang được Bộ Công Thương lấy quan niệm vẫn quy định chia thành 6 bậc thang với mức giá tăng dần, dù trước đây đã có nhiều góp ý nên đổi thay cách tính này.

Với mức giá tiền lẻ điện bình quân 1.720,65 đồng 1 kWh (chưa gồm thuế trị giá gia tăng) vận dụng từ 12/2017, mức giá tiền lẻ điện sinh hoạt mỗi bậc thang 1.549 – 2.701 đồng 1 kWh. Đây cũng là mức giá tiền lẻ điện đang vận dụng sau đợt điều chỉnh tăng thêm 6,08% từ đầu tháng 12/2017.

Giá bán sỉ điện sinh hoạt Giá điện (đồng/kWh) So với giá tiền lẻ điện bình quân
Bậc 1 Cho kWh từ 0 – 50 1.549 92%
Bậc 2 Cho kWh từ 51 – 100 1.600 95%
Bậc 3 Cho kWh từ 101 – 200 1.858 110%
Bậc 4 Cho kWh từ 201 – 300 2.340 138%
Bậc 5 Cho kWh từ 301 – 400 2.615 154%
Bậc 6 Cho kWh từ 401 trở lên 2.701 159%

Thực tế, trong thời kỳ lấy quan niệm Bộ Công Thương đã vun đắp nhiều kịch bản cơ cấu giá tiền lẻ điện, trong đó thu gọn khoảng cách các bậc của giá điện từ 6 bậc xuống 3 hoặc 4 bậc thang. Cụ thể, theo kịch bản 1A cơ cấu bán sỉ điện rút xuống còn 3 bậc, trong đó bậc rẻ nhất từ 50 kWh với giá 1.484 đồng 1 kWh; bậc 2 là 51 – 300 kWh giá 1.768 đồng 1 kWh và bậc 3 từ 301 kWh trở lên, mức giá 2.559 đồng 1 kWh.

Kịch bản 2A biểu giá điện bán sỉ được chia theo 4 bậc, rẻ nhất vẫn là 50 kWh chịu giá 1.484 đồng 1 kWh. Bậc 2 là 51-200 kWh có giá 1.668 đồng 1 kWh; bậc 3 là 201-400 kWh, mức giá 2.327 đồng 1 kWh. Bậc 4 từ 401 kWh trở lên chịu giá 2.587 đồng 1 kWh.

Còn kịch bản 2B bậc rẻ nhất khởi đầu từ 100 kWh, giá 1.506 đồng 1 kWh, cao nhất vẫn là 401 kWh có giá 2.587 đồng mỗi kWh.

Góp ý vào biểu giá tiền điện lần này, Hội Điện lực Việt Nam bắt buộc nên lấy mức tiêu thụ khởi đầu từ 101-200 kWh là mức tiêu thụ khiến cho gốc và bằng 100% giá tiền lẻ điện bình quân để tính cho các bậc thang khác.

Tuy nhiên, nêu quan niệm Bộ Công Thương cho rằng, nên giữ nguyên cách chia 6 bậc thang như hiện hành với lập luận, do mức bán sỉ điện sinh hoạt cho bậc 1 (0 – 50 kWh) và bậc 2 (51 – 100 kWh) được tính toán tương ứng bằng 92% và 95% so với mức giá tiền lẻ điện bình quân, nên mức giá của các bậc tiếp theo được điều chỉnh tăng dần để bù đắp cho 2 bậc đầu và đồng thời đạt được kế hoạch khuyến khích tiêu sử dụng điện chắt lót và hiệu quả.

“Việc giữ nguyên giá tiền lẻ điện chia khiến cho 6 bậc thang sẽ giảm thiểu đảo lộn trong thực tại”, Bộ Công Thương nêu quan niệm.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân vẫn giữ nguyên 6 bậc thang, theo dự thảo mới nhất đang được lấy ý kiến.

Cơ cấu biểu giá tiền lẻ điện bình quân vẫn giữ nguyên 6 bậc thang, theo dự thảo mới nhất đang được lấy quan niệm.

Cơ quan này cũng cho rằng, giả tỉ vận dụng kịch bản giá điện sinh hoạt gồm 4 bậc thang thay vì 6 bậc sẽ khiến cho tăng tiền điện phải trả của các hộ sinh hoạt có mức tiêu sử dụng điện dưới 50 kWh 1 tháng, đồng thời số tiền ngân sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sẽ tăng thêm khoảng 258 tỷ đồng 1 năm do giá điện bậc 1 điều chỉnh tăng.

Bộ Công Thương phân tách, tiền điện phải trả tăng thêm rất nhiều tác động đến lực lượng anh chị em thu nhập làng nhàng, rẻ tiêu sử dụng 51-100kWh và 201-300kWh 1 tháng khoảng 8,6 triệu hộ, chiếm 36% tổng số hộ 24,1 triệu hộ sinh hoạt. Các hộ tiêu sử dụng nhiều điện từ 300kWh 1 tháng trở lên được hưởng lợi từ giảm giá điện. Điều này chưa thích hợp trong quá trình hiện giờ.

Ngoài ra, việc lắp đặt công tơ điện tử đã được triển khai trên toàn quốc, nên công việc ghi chỉ số công tơ, lập hoá đơn tiền điện… sẽ được công khai, sáng tỏ hơn. Khách hàng sử dụng điện có thể theo dõi được lượng điện tiêu sử dụng hàng tháng, nên những vướng mắc liên đới tới số lượng bậc thang điện sinh họat đã dần được khắc phục ưng chuẩn sáng tỏ ghi chỉ số công tơ điện.

Bên cạnh giữ nguyên cơ cấu giá tiền lẻ điện chia theo 6 bậc thang, dự thảo lần này bổ sung lực lượng anh chị em hạ tầng đang ký tạm trú du hý và giá điện vận dụng đối tượng này bằng giá cung ứng, thay vì giá buôn bán như trước.

Điều chỉnh này nhận được sự đồng thuận từ hồ hết chuyên gia, hiệp hội. Phân tích của VCCI cho thấy, điều chỉnh lực lượng anh chị em khách sạn sang điện cung ứng có thể giúp tăng trưởng ngành nghề du hý trong nước. Theo tính toán, mức giảm giá điện dành cho khách sạn khoảng 37%, nhờ đó giá phòng khách sạn có thể giảm 0,65% và giúp tăng nhu cầu phòng khách sạn 0,12 – 0,24%.

Năm 2016 doanh số từ khách du hý khoảng 400.000 tỷ đồng, việc điều chỉnh giá điện theo dự thảo sẽ giúp doanh số toàn ngành nghề du hý tăng thêm 480 – 960 tỷ đồng.

Còn theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do đưa lực lượng anh chị em hạ tầng đang ký tạm trú du hý vào lực lượng anh chị em bán sỉ nên doanh số tập đoàn này giảm khoảng1.858,72 tỷ đồng năm 2016 và 2.630 tỷ đồng (tương đương sản lượng điện thương phẩm dự trù năm 2018). Vì thế, tập đoàn này bắt buộc tăng giá lực lượng anh chị em cung ứng để bù đắp cho khoản giảm thu này, cũng như khiến cho giảm khoảng cách giữa giá điện cho lực lượng anh chị em buôn bán, nhà sản xuất.

Bộ Công Thương vừa ký Quyết định 2265 quy định về khung giá tiền buôn điện của EVN cho các tổng đơn vị điện lực. Cụ thể, Tổng đơn vị Điện lực miền Bắc có mức giá tối đa là 1.255 đồng và mức tối thiểu là 1.185 đồng 1 kWh.

Giá bán sỉ của Tổng đơn vị Điện lực miền Nam tối đa là 1.433 đồng, tối thiểu 1.389 đồng 1 kWh. Tổng Công ty Điện lực miền Trung có mức giá tối đa 1.282 đồng, tối thiểu là 1.183 đồng 1 kWh.

Giá bán sỉ điện của EVN cho Tổng Công ty Điện lực Hà Nội rẻ nhất là 1.437 đồng, cao nhất 1.516 đồng 1 kWh.

Tổng đơn vị Điện lực TP HCM có giá mua buôn điện cao nhất 1.658 đồng, rẻ nhất 1.593 đồng 1 kWh.

Căn cứ vào khung giá tiền buôn điện bình quân này, Bộ Công thương đề xuất EVN ban hành giá tiền buôn điện cụ thể cho từng tổng đơn vị điện lực theo quy định hiện hành. Thời gian vận dụng khung giá tiền buôn điện bình quân của EVN cho các Tổng đơn vị điện lực từ ngày 1/1 đến 31/12/2018.

Nguyễn Hoài