FPT chuyển đổi số cho hai doanh nghiệp 100 tuổi của Nhật

Trong phạm vi hội nghị thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản, đã có hai thỏa thuận liên kết trong lĩnh vực chuyển đổi số được thỏa thuận giữa FPT và hai đơn vị có lịch sử trên 100 năm tuổi của Nhật Bản là Tập đoàn ISE Foods và Toppan Printing. Hai thỏa thuận này có tổng trị giá trên 30 triệu USD.

Cụ thể, FPT sẽ cùng với ISE Foods liên kết vận dụng các kỹ thuật mới tăng trưởng các nhà máy sáng tạo cung cấp trứng gà tại Nhật Bản và Việt Nam. Ứng dụng các kỹ thuật mới sẽ giúp ISE Foods tăng trưởng mô phỏng nhà máy sáng tạo giúp tăng năng suất và hiệu quả hoạt động. Tập đoàn này hiện đang vận hành 1 bộ máy trang trại tại Nhật Bản và Mỹ với quy mô trên 130 triệu con gà.

Với Toppan Printing, FPT sẽ triển khai các hoạt động liên kết trong lĩnh vực huấn luyện nhân công kỹ thuật nguồn tin và BPO với quy mô nhân công khoảng 500 người trong vòng 3 năm. Hai bên cũng dự tính sẽ thiết lập trọng tâm cẩn mật an ninh và trọng tâm BPO tại Việt Nam và bản đồ ASEAN.

Hai thỏa thuận này cũng đánh dấu quá trình chuyển đổi về chất trong các mối quan hệ của FPT với các đối tác trên toàn cầu. FPT sẽ dịch chuyển sang quá trình trở thành đối tác cốt lõi triển khai các công trình kỹ thuật nguồn tin cho anh chị em từ khâu từ vấn, nghiên cứu đến triển khai, bảo trì và đóng vai trò như 1 đơn vị SI (Systems Integrator – tích hợp bộ máy).

Năm 2005, FPT mở đơn vị tại Nhật Bản. Năm 2017, doanh số của FPT Japan đạt 3.615 tỷ đồng (158 triệu USD) và chiếm 50% tổng doanh số từ thị phần nước ngoài của toàn Tập đoàn. FPT Japan là đơn vị kỹ thuật nguồn tin nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản với khoảng 1.000 nhân sự khiến cho việc trực tiếp tại 6 văn phòng Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Okinawa, Shizuoka và hơn 7.000 nhân sự tại Việt Nam đang thực hành các công trình cho anh chị em Nhật Bản.

Năm 2018, FPT Japan đặt chỉ tiêu đạt 200 triệu USD và 1.400 nhân sự. Đồng thời đơn vị có định hướng đổi thay từ mô phỏng đơn vị Việt Nam tại Nhật Bản thành 1 đơn vị Nhật Bản hoạt động theo mô phỏng tập đoàn với trụ sở chính tại Nhật Bản và các đơn vị thành viên phân chia theo từng lĩnh vực buôn bán.

Minh Sơn