FPT báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng

Kết thúc năm 2017, Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) ghi nhận kế quả buôn bán thống nhất đạt 43.800 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn tăng mạnh 37%, lên 3.522 tỷ đồng.

Kết quả ái mộ của FPT trong năm vừa qua cốt yếu đến từ sự tăng trưởng của hoạt động buôn bán và khoản lợi nhuận do thoái vốn tại Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading).

Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông đơn vị mẹ tăng 47%, lên hơn 2.900 tỷ đồng. Theo đó lãi căn bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.122 đồng, tăng 50% so với năm 2016.

Về hoạt động buôn bán của từng lực lượng lĩnh vực, khoa học và viễn thông tiếp diễn là hai điểm sáng của tập đoàn. Khối khoa học ghi nhận kế quả buôn bán và lợi nhuận trước thuế đạt tuần tự 11.083 tỷ và 1.131 tỷ đồng, tăng tương ứng 11% và 3% so với năm 2016.

Khối viễn thông ghi nhận kế quả buôn bán tăng 15%, đạt 7.651 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.222 tỷ, tăng 2% do tác động từ việc trích lập quỹ nhà cung cấp viễn thông công ích và phí thương quyền.

Với việc đóng góp gần 1 phần ba vào tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp diễn là động lực tăng trưởng không thể lãng quên của FPT.

Kết thúc năm 2017, thị phần nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với gần 7.200 tỷ đồng kế quả buôn bán, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29%. Doanh thu toàn cầu hóa cốt yếu đến từ mảng xuất khẩu phần mềm – hội tụ khai thác tại thị phần tăng trưởng như Nhật, Mỹ và châu Âu. Trong đó, mảng xuất khẩu phần mềm ghi nhận kế quả buôn bán và lợi nhuận tăng tương ứng 20% và 25% so với năm 2016.

Cuối năm 2017, FPT đã hoàn thành việc giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading xuống dưới 50%. Tỷ lệ sở hữu của FPT tại FRT Retail còn 47% và tại FPT Trading là 48%. Với quy định này, hoạt động buôn bán chính của FPT sẽ chỉ còn 3 khối chính là khoa học, viễn thông, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Việc thoái vốn tuy có thể khiến cho kế quả buôn bán của tập đoàn giảm trong năm 2018, nhưng quy định này đã đưa FPT trở thành 1 tổ chức thuần khoa học với biên lợi nhuận tăng mạnh để phản chiếu đúng thực chất hoạt động buôn bán.

Minh Sơn