Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam

Xếp hạng Nhà phát hành nợ (IDR) dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của Việt Nam vừa được đơn vị xếp hạng tín nhiệm Fitch nâng từ BB- lên BB với triển vọng ổn định.

Trần xếp hạng tín nhiệm đất nước cũng được nâng từ BB- lên BB. Trong khi đó, xếp hạng nhà phát hành nợ bằng ngoại tệ và nội tệ ngắn hạn được giữ nguyên ở B.

Các nhân tố giúp Việt Nam được nâng xếp hạng lần này là những chính sách tụ hội tăng cường kinh tế vĩ mô. Tính làng nhàng 5 năm đến cuối 2017, tốc độ tăng trưởng GDP thực của Việt Nam đạt 6,2%, vượt xa mức làng nhàng của các nước được xếp hạng BB (3,4%). Fitch dự đoán GDP Việt Nam năm nay tăng 6,7% – đạt chiến lược của Quốc hội, nhờ FDI, cung cấp và dùng tư nhân tiếp diễn tăng mạnh.

Dự trữ ngoại hối năm 2017 cũng tăng lên 49 tỷ USD, nhờ lượng vốn lớn chảy vào và thặng dư account vãng lai. Fitch dự đoán con số này sẽ lên nói quanh nói quẩn 66 tỷ USD cuối năm nay.

Thanh khoản của các nhà băng được cải thiện, Chính phủ duy trì xin hứa kiểm soát nợ công và cải tổ tổ chức nhà nước cũng góp phần nâng xếp hạng cho Việt Nam. Theo tính toán của Fitch, nợ công Việt Nam cuối năm 2017 tương đương 61,4% GDP, giảm so với 63% cuối năm 2016 và vẫn dưới trần nợ 65%. Đà giảm này được hỗ trợ nhờ dòng vốn chảy vào từ giai đoạn cổ phần hóa.

Fitch cho biết mức xếp hạng BB cũng phản ảnh bộ máy nhà băng còn yếu về cấu trúc và phụ thuộc lớn vào tín nhiệm đất nước. Tăng trưởng nguồn hỗ trợ nhanh cũng là rủi ro với ổn định vốn đầu tư trong trung hạn. Bên cạnh đó, nợ mới nảy sinh từ các vấn đề pháp lý tại tổ chức quốc doanh lớn vẫn là điểm yếu với vốn đầu tư công của Việt Nam.

Thời gian tới, xếp hạng của Việt Nam có thể được nâng lên giả định các điểm yếu về cấu trúc trong ngành nghề nhà băng cải thiện, các chính sách ổn định vĩ mô được duy trì và vốn đầu tư công được củng cố. Ngược lại, Fitch vẫn có thể đánh tụt tín nhiệm giả định lực lượng chính sách vĩ mô đổi thay gây ra bất ổn (rủi ro tăng trưởng quá nóng, lạm phát cao), dự trữ ngoại hối cạn kiệt, đầu tư nước ngoài bị ngăn cản hay nhiều khoản nợ nảy sinh làm nợ Chính phủ tăng cao.

Hà Thu