Eximbank lãi hơn 1.000 tỷ đồngNgân hàng Xuất nhập cảng Việt Nam – Eximbank vừa ban bố báo cáo hoạt động sơ bộ, trong đó cho biết các mục tiêu buôn bán rất nhiều đạt và vượt tiêu chí. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của nhà băng trên 1.000 tỷ đồng gấp hơn 2,5 lần năm ngoái và đạt trên 169% tiêu chí.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank năm 2017 vượt 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Lệ Chi.

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank năm 2017 vượt 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Lệ Chi.

Ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, ngoài kết quả lợi nhuận khả quan, trong năm 2017 nhà băng đã hoàn thành thời kỳ điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn vay nhằm xin hứa tuân thủ các quy định về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, trạng thái lỗ lũy kế và cảnh báo đàm phán mà Sở Giao dịch Chứng khoán áp đặt trên cổ phiếu EIB suốt hai năm qua sẽ sớm được gỡ bỏ.

Trước đó, từ 8/4/2016, cổ phiếu của nhà băng bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng tại thời điểm cuối năm 2014 đã được điều chỉnh lại âm tới 834 tỷ đồng (khi mà số ban bố trước đó là lãi 114 tỷ đồng).

Năm 2018, vị lãnh đạo này cho biết Eximbank tiếp diễn tập hợp khắc phục những thách thức, tồn đọng từ nhiều năm trong thời kỳ tái cơ cấu để lành mạnh hóa hoạt động.

Trước hết là cải thiện kỹ năng sinh lời phê chuẩn việc tập hợp xử lý nợ xấu. Sau đó là tập hợp đẩy nhanh tốc độ tăng tổng của cải phê chuẩn việc triển khai mở mang màng lưới hoạt động. Song song đó, nhà băng sẽ triển khai đồng bộ công trình “New Eximbank” ở mọi cấp để tăng tiến uy tín quản trị, điều hành, hiệu quả hoạt động và năng suất cần lao trong toàn bộ máy.

Thanh Lê