EVN: Thu điện công nhân ở trọ giá cao bị phạt tới 10 triệu đồngTrước phản ảnh của người cần lao khu công nghiệp Hà Nam tại cuộc gặp Thủ tướng ngày 20/5 về việc chịu tiền điện, nước giá cao, lãnh đạo Chính phủ đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như các địa phương, liên kết tiến hành rà soát việc các nhà trọ cho người cần lao thuê. “Nếu đúng như người cần lao phản ảnh, đó là hành vi vi phạm luật pháp của các chủ nhà trọ”, Thủ tướng chỉ đạo.

Phản hồi nguồn tin này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo Nghị định 134/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, chủ nhà trọ sẽ bị phạt 7-10 triệu đồng chẳng hạn thu cao hơn giá quy định, trong trường hợp mua điện theo giá thành lẻ để chuyên dụng cho mục đích sinh hoạt.

Còn chính sách giá điện đối với người cần lao, sinh viên và người cần lao thuê nhà để ở hiện tại đã được chỉ dẫn cụ thể theo quy định của Bộ Công Thương.

Công nhân ngành điện kiểm tra hệ thống công tơ điện. Ảnh: EVN

Công nhân lĩnh vực điện rà soát bộ máy công tơ điện. Ảnh: EVN

Cụ thể, theo Thông tư 16/2014, chủ nhà trọ đứng tên ký ký kết mua bán sẽ được cấp định mức hoặc áp 1 mức theo giá thành lẻ điện sinh hoạt bậc 3 (chẳng hạn không xác định được số hộ). Cứ 4 người được tính là 1 hộ tiêu dùng điện để tính số định mức.

Số người Định mức áp giá điện
1 1/4
2 1/2
3 3/4
4 1
Không thể kê khai 1.858 đồng 1 kWh (chưa gồm VAT)

Chủ nhà trọ sẽ có nghĩa vụ thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá thành lẻ trong hoá đơn hàng tháng, cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, mức giá chiếu sáng và bơm nước lèo chung.

Trường hợp cho sinh viên và người cần lao thuê nhà đăng ký đang ký tạm trú từ 12 tháng trở lên đứng tên ký ký kết mua bán điện với lĩnh vực điện kèm theo xin hứa trả tiền của chủ nhà, doanh nghiệp điện lực phát hành hóa đơn trực tiếp cho đứa ở trọ.

Tuy nhiên, EVN cũng nói rõ, cơ quan có nghĩa vụ rà soát, giám sát việc thực hành tính định mức số hộ tiêu dùng và giá thành lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà là Sở Công Thương các tỉnh, thành.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, EVN cho biết, đã đề nghị các doanh nghiệp Điện lực liên kết chính quyền địa phương tuyên truyền và chỉ dẫn các chủ nhà trọ, đồng thời niêm yết công khai biểu giá thành điện tại các khu nhà cho thuê tại các điểm tụ hội dân cư, nơi tiếp dân.

Các doanh nghiệp điện lực cũng được giao liên kết với cơ quan điều hành Nhà nước, Sở Công Thương giám sát xin hứa người thuê nhà được hưởng giá thành lẻ điện sinh hoạt đúng quy định; lập chỉ tiêu, thực hành rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm để tránh trường hợp chủ nhà trọ lợi dụng chính sách giá để thu lợi.

Các công ty điện lực của EVN cũng chủ động liên kết với địa phương nhằm điều hành rà soát, hợp nhất số liệu về số lượng nhà trọ, phòng, người thuê để kịp thời báo cáo cho tổng doanh nghiệp và UBND tỉnh, thành.

Hoài Thu