EVN nâng cấp dịch vụ kinh doanh điệnNăm 2015, EVN đã triển khai chương trình Quản lý cấp điện cho quý khách trung áp. Bao gồm các tính năng cho phép chủa quản, theo dõi, giám sát công đoạn cấp điện cho các quý khách có nhu cầu mua điện từ lưới điện trung áp qua trạm biến áp chuyên dùng và đầu tư vun đắp đường dây, trạm biến áp trung áp.

Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp tiến độ, các khâu liên đới đến giấy tờ lĩnh vực điện qua blog các tổng tổ chức và blog coi sóc quý khách. Hiện tại, giấy tờ cấp điện cho quý khách hạ áp chỉ còn ba ngày, quy định này được ban bố cụ thể trên blog phần nhiều tổ chức điện lực địa phương.

Năm 2016, EVN đã đưa vào triển khai bộ máy 5 trọng tâm coi sóc quý khách tại 5 gianh giới gồm Hà Nội, TP HCM, 27 tỉnh và thị thành phía Bắc, 13 tỉnh thị thành miền Trung – Tây Nguyên, 21 tỉnh và thị thành phía Nam túc trực 24/24h. Các quý khách có thể gọi điện đến 5 trọng tâm này để nhận được mọi tin tức về các nhà sản xuất cung cấp điện năng.

evn-nang-cap-dich-vu-kinh-doanh-dien

Năm 2017, EVN triển khai cung cấp nhà sản xuất cấp điện trực tuyến chuẩn y blog Chăm sóc quý khách của 5 tổng tổ chức, qua Trung tâm Chăm sóc quý khách. Chỉ tính riêng nhà sản xuất cung cấp điện năng EVN đã cho triển khai ba hình thức đàm phán khác nhau qua blog.

Điều quan tâm của các quý khách là việc theo dõi tiến độ lắp đặt của lĩnh vực điện. Với 1 công ty, việc cung cấp nhà sản xuất điện năng sớm sẽ bớt nhiều tầm giá cho tổ chức.

Từ trước đến nay việc theo dõi chỉ số tiêu thụ điện đã gây ra nhiều tranh luận, gây tác động không tốt tới hình ảnh lĩnh vực điện. Tuy nhiên, trong thời kì qua, EVN triển khai phần mềm chủa quản trực tuyến việc ghi chỉ số công tơ. Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp chỉ số hàng tháng trên các phần mềm được cài đặt trên smart phone của 5 tổng tổ chức. Việc ghi chỉ số công tơ đầy đủ đã tránh sự can thiệp của con người chuẩn y phần mềm ghi chỉ số và tính toán số điện CMIS qua EVN.

Hàng loạt các hành động cụ thể của EVN đồng nghĩa với việc bảo đảm “lấy quý khách khiến trọng tâm” của tổ chức.

Cải thiện các chỉ số: Thời gian khắc phục các giấy tờ liên đới đến lĩnh vực điện từ 11 ngày năm 2015 xuống còn 9 ngày năm 2016, năm 2017, tổ chức cố gắng giảm xuống còn 7 ngày. Chỉ số chấp thuận của khách bình quân trên toàn bộ máy EVN đã tăng dần theo thời kì. Năm 2013, điểm bình quân là 6,45 điểm. Năm 2014 là 6,9 điểm. Năm 2015 là 7,27 điểm. Năm 2016 là 7,69/10 điểm.

Giảm giấy tờ và thời kì cấp điện: quý khách trung áp còn 7 ngày với các giấy tờ liên đới đến lĩnh vực điện. Khách hàng hạ áp còn 3 ngày (năm 2017). EVN còn triển khai đăng ký trực tuyến đối với giấy tờ cấp điện mới; nhà sản xuất cung cấp điện năng quan 1 cửa, tránh các giấy tờ cấp điện mới.

Cam kết của lãnh đạo EVN: trong những năm qua, EVN đã đưa ra các kế hoạch định lượng cụ thể cho công việc buôn bán nhà sản xuất quý khách trong từng năm. Các tuyên bố của lãnh đạo EVN về công việc nhà sản xuất cung cấp điện năng đều hướng tới hàng ngũ Asean 4 (4 đất nước có nhà sản xuất điện năng tốt nhất). Hiện nay, Việt Nam đã tiếp cận rất gần với Philippine về các chỉ số nhà sản xuất quý khách (đất nước đứng thứ tư Asean). Riêng về bộ máy điện, Việt Nam có quy mô đứng thứ 2 gianh giới. EVN luôn xác định công việc nhà sản xuất quý khách là khâu mấu chốt, quy định việc lớn mạnh theo hướng lâu dài.

Việc cải thiện công việc nhà sản xuất quý khách của EVN đang đi đúng hướng. Từ 1 trong những nhà sản xuất công có giấy tờ rườm rà, hiện giờ, cung cấp điện năng là 1 trong những nhà sản xuất thông thoáng, thời kì mau chóng, sau nhà sản xuất dế yêu (theo giám định của VCCI năm 2016 về Chỉ số khó khăn cấp tỉnh PCI). Với những bảo đảm mạnh mẽ của mình, EVN đã xác định công việc nhà sản xuất quý khách là khâu mấu chốt, quy định việc lớn mạnh theo hướng lâu dài của EVN.

(Nguồn: EVN)