ERP Store – nền tảng chữ ký điện tử cho các doanh nghiệpHình thức kê khai thuế, nộp thuế và thương chính điện tử được nhiều tổ chức ủng hộ nhờ điểm tốt không hao nhiều thời kì, tầm giá và nhân công. Tuy nhiên trong các quy trình ký văn bản, giao kèo vẫn theo cách thức tay chân như ký duyệt, đóng dấu, gửi đi, nhận lại, lưu trữ. Nhiều khi viên chức phải đợi chờ lãnh đạo đi công việc cả tuần mới về ký duyệt cho 1 tờ trình.

Hiện nay, bộ máy luật pháp quy định và cơ sở vật chất cơ sở vật chất cho chữ ký điện tử đã hầu hết. Cụ thể Chính phủ ban hành Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và nhà cung cấp chứng nhận chữ ký số. Tiếp đến là Kế hoạch tổng thể tăng trưởng Thương mại điện tử đất nước thời kỳ 2016-2020 được ưng chuẩn tại Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Dù vậy, tổ chức vẫn quen ký tay đối với văn bản nội bộ hoặc văn bản ký kết với đối tác, mọi người.

ERP Store - nền tảng chữ ký điện tử cho các doanh nghiệp

Hiểu rõ nhược điểm của quy trình này, Trung tâm CID (Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương) đã cung cấp biện pháp văn phòng điện tử (ERP Store). Giải pháp này giúp gỡ khó cho tổ chức trong xử lý văn bản, quy tụ thời kì và nguồn lực vào cải thiện năng suất cần lao.

Theo đại diện Trung tâm CID, tổ chức hơi thân thuộc với việc kê khai thuế và thương chính điện tử phê chuẩn thiết bị USB Token. Nhưng chưa nhà cung cấp nào tạo ra nền móng để các tổ chức ký điện tử với nhau, tận dụng ngay thiết bị USB Token dùng rất nhiều hình thức. ERP Store là platform đi đi đầu trong việc cung cấp biện pháp chữ ký điện tử giữa các tổ chức.

Hệ thống ngoại hình dễ dùng và nhân tiện lợi. Lãnh đạo tổ chức có thể ký ở bất cứ đâu và vào bất kỳ thời kì nào phê chuẩn máy tính hoặc thiết bị sáng tạo có kết nối Internet. ERP Store giúp tổ chức tiến đến kế hoạch văn phòng không thủ tục, không hao nhiều tầm giá văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh, giải thể thời kì, tâm lý của lãnh đạo và viên chức tổ chức trong việc in ấn, trình ký, chuyển phát văn bản.

Trong trường hợp các tổ chức hoặc đối tác ký văn bản với nhau, bộ máy sẽ tránh rủi ro về nghiêm mật tin tức qua thuật toán mã hóa RSA và AES-256 cùng chức năng watermark đánh dấu người đọc và các hành động của người xem văn bản.

“Nhờ các chức năng này, tổ chức sẽ kiểm soát tin tức chặt chẽ và đảm bảo an toàn tin tức so với các khiến cho truyền thống là chuyển phát qua bên thứ ba”, đại diện Trung tâm CID giám định.

Ngoài ra ERP Store vận hành trên nền móng điện toán đám mây nên không tốn kém tầm giá vận hành hay đầu tư cho bộ máy. Doanh nghiệp có thể tận dụng những điểm tốt của khoa học đem đến với tầm giá dùng phải chăng, nhân tiện lợi ở bất cứ đâu, không cần lực lượng khoa học vận hành bự chảng.

Toàn Phát