Đường sắt Việt Nam báo lãi giảm mạnhTổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ban bố báo cáo nguồn vốn năm 2017 với tình hình trái chiều về tăng trưởng doanh số và lợi nhuận.

Theo đó, doanh số bán hàng và cung cấp nhà cung cấp hợp lực xấp xỉ 7.738 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với năm trước nhưng vẫn không hoàn tất tiêu chí đề ra. Hoạt động chuyển vận hành khách và hàng hoá tiếp diễn dẫn đầu về tỷ trọng đóng góp doanh số với gần 55%, tương đương 4.226 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ tu sửa kết cấu cơ sở vật chất, nguồn tin dấu hiệu đường sắt, nhà cung cấp công nghiệp…

Do tầm giá bán hàng tăng gấp năm lần, cộng thêm doanh số nguồn vốn giảm phân nửa bỗng nhiên còn lợi nhuận bán các khoản đầu tư nên lãi sau thuế của Tổng công ty giảm đến 24%, còn 102 tỷ đồng. Tăng trưởng trái chiều khiến cho biên lợi nhuận ròng rã lùi về mức 1,3%, khi mà năm trước con số này khoảng 2%.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam.

Tổng của cải của công ty này tính đến cuối năm đạt 20.370 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng. Phần lớn trong số đó là của cải nhất quyết hữu hình như dụng cụ chuyển vận, nhà cửa, máy móc…

Đầu năm 2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề ra tiêu chí doanh số và lợi nhuận tuần tự đạt 7.800 tỷ đồng và 138 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, nhiệm vụ trọng tâm là phải điều chỉnh giá cước cam kết khó khăn với thị phần chuyển vận nội địa mà vẫn cam kết cân đối thu chi và có lãi, nhiều hình thức hoá nhà cung cấp để dùng cho đối tượng anh chị em từ bình dân đến đắt tiền. Công ty cũng đề xuất các tổ chức người tham gia chủ động tiếp cận với các khu công nghiệp, chủ hàng lớn để nắm bắt nhu cầu chuyên chở, tăng cường nhà cung cấp hỗ trợ chuyển vận như cho thuê lăng xê bên trong toa xe…

Trước đó, Tổng công ty được Thủ tướng duyệt y điều chỉnh vốn điều lệ thời kỳ 2017-2019 từ 2.268 tỷ đồng lên 3.250 tỷ đồng theo bắt buộc của Bộ Giao thông Vận vận tải. Việc tăng vốn điều lệ giúp Đường sắt Việt Nam có thêm nguồn lực để đầu tư công trình 100 đầu máy công suất lớn nhằm giảm thời kì chạy tàu và nâng sản lượng chuyên chở hành khách đến năm 2020 lên gấp đôi bây giờ, qua đó góp phần tăng doanh số và thị phần chuyển vận đường sắt.

Phương Đông