DongA Bank có thêm 180.000 khách hàng cá nhân mớiÔng Nguyễn Thanh Tùng – Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) cho biết, hoạt động buôn bán của nhà băng có nhiều khởi sắc trong 6 tháng qua.

Theo đó, cho vay dần hồi phục quay lại, trong đó dư nợ cho vay quý khách tư nhân tăng gần 400 tỷ đồng, tương đương 2,35% so đầu năm 2017. Dư nợ vay quý khách tư nhân có của cải cam kết dần tăng tỷ trọng; kế bên mảng cho vay trả góp và cho vay nông nghiệp nông thôn – vốn thế mạnh của nhà băng.

polyad

Ngân hàng có những khởi sắc trong hoạt động buôn bán sau 2 quý năm nay.

Huy động vốn tăng trên 700 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền gửi bóp chắt tăng gần 1.200 tỷ đồng, tương đương 2,1% so đầu năm 2017.

Nguồn vốn của nhà băng có dịch chuyển từ ngắn hạn sang trung dài hạn. Riêng tiền gửi trung dài hạn tăng 653 tỷ đồng, tương đương 3,5%, cao hơn mức tăng của tiền gửi ngắn hạn.

Ngoài ra, tiền gửi trả tiền trên trương mục thẻ tăng thêm 362 tỷ đồng so đầu năm, tương đương 4,44%, giúp số dư duy trì ở mức cao là trên 8.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ cao 12,1% tổng tiền gửi quý khách. Việc thu hồi nợ xấu trong 6 tháng đầu năm ở mức 1.260 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 6 vừa qua, nhà băng lớn mạnh thêm 31.000 quý khách tư nhân mới và 132 quý khách tổ chức mới, nâng tổng số quý khách tư nhân lớn mạnh mới trong 6 tháng là 180.000 quý khách và 690 quý khách tổ chức mới.

Về quản trị điều hành, theo ông Tùng, Ban lãnh đạo nhà băng có những định hướng, chỉ đạo kịp thời về hoạt động cho vay, xử lý nợ xấu, an toàn trong thánh toán điện tử… theo các chính sách, quy chế, chỉ thị và bắt buộc của cơ quan điều hành.

Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu tổ chức, mô phỏng hoạt động của nhà băng từ các khối Hội sở xuống tổ chức buôn bán tiếp diễn được thực hành.

“Những định hướng này đã thúc đẩy việc tăng trưởng hoạt động buôn bán ở 1 số chi nhánh, phòng đàm phán trong toàn bộ máy 6 tháng đầu năm 2017. Chúng tôi sẽ dần ổn định diễn biến hoạt động chung của nhà băng trong thời kì tới”, Tổng giám đốc DongA Bank cho hay.

Thanh Thư