Doanh thu Bảo Việt vượt 1 tỷ USD trong 9 thángTrong báo cáo kết quả buôn bán quý III vừa ban bố, tổng doanh số thống nhất 9 tháng đầu năm của Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 1 tỷ USD.

Tổng tài sản hợp nhất đến ngày 30/9 đạt 85.783 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cuối năm 2016. Tổng doanh số tăng trưởng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hoàn tất 80% tiêu chí năm

polyad

Doanh thu thống nhất của Bảo Việt đạt 23.356 tỷ đồng (vượt 1 tỷ USD).

Theo lãnh đạo tổ chức, kết quả trên có được nhờ đẩy mạnh cộng tác nội bộ, thúc đẩy công việc bán chéo mặt hàng, tăng tiến có bảo hành lâu dài nhà sản xuất quý vị, mở mang màng lưới hoạt động, lớn mạnh gói mặt hàng tích hợp các tính năng bảo hiểm – vốn đầu tư – đầu tư.

Trong đó, lĩnh vực buôn bán bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tăng trưởng mạnh. Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 28,9%, bám sát kế hoạch năm. Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tăng gần 24% so với cùng kỳ, hoàn tất gần 80% tiêu chí năm.

Tổng doanh số tăng trưởng 28% so với cùng kỳ, trong đó doanh số phí bảo hiểm tăng trưởng gần 29%; doanh số khai thác mới tiếp diễn tăng trưởng cao 36% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tổ chức Bảo hiểm Bảo Việt đạt mức tăng 23% tổng doanh số; doanh số phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 22%.

polyad

Chi tiết xem tại web.

Bảo hiểm Bảo Việt duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số phí bảo hiểm cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị phần (12,4%), chiếm 18,4% thị phần.

Bên cạnh đó, Bảo Việt liên tục mở mang quy mô, màng lưới hoạt động tại các bản đồ, tận dụng nguồn dữ liệu quý vị sẵn có, đầu tư chiều sâu, đón đầu cuộc cách mệnh công nghiệp 4.0. Từ cuối năm 2016, tổ chức liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới.

Ngoài ra, Bảo Việt là 1 trong những tổ chức có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước xét duyệt nộp thuế và cổ tức. Từ khi cổ phần hóa đến nay, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 18.000 tỷ đồng.

Từ ngày 31/8, Tập đoàn Bảo Việt chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng; tăng thêm 2% so với tiêu chí cổ tức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã xét duyệt (8%).

Huệ Chi