Doanh nghiệp tư nhân có thể vay vốn ODATheo dự thảo Nghị định về điều hành dùng vốn hỗ trợ vững mạnh chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi đang được Bộ Kế hoạch & Đầu tư lấy quan niệm, cơ quan này yêu cầu bản đồ tư nhân được tiếp cận và dùng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Cụ thể, đơn vị tư nhân có thể tiếp cận và dùng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong phạm vi hạn mức nguồn hỗ trợ cho vay đến đơn vị vốn đầu tư, nguồn hỗ trợ trong nước để thực hành các hoạt động thích hợp với điều ước quốc tế, giao kèo về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tuân thủ quy trình cho vay của đơn vị vốn đầu tư, nguồn hỗ trợ.

Doanh nghiệp tư nhân tham dự với nhân cách 1 bên góp vốn trong các công trình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có dùng vốn ODA, vốn vay ưu đãi làm cho vốn đầu tư của Nhà nước; cũng như vay lại vốn ODA qua bộ máy nhà băng thương nghiệp theo phương thức nhà băng thương nghiệp chịu rủi ro nguồn hỗ trợ…

Một dự án vay vốn ưu đãi để triển khai tại Hà Nội.

Một công trình vay vốn ưu đãi để triển khai tại Hà Nội.

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra quy trình 7 bước điều hành, dùng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, gồm vận động vay vốn; vun đắp và chọn lọc yêu cầu công trình; lập, giám định, quy định chủ trương đầu tư công trình; giao dịch và hợp đồng điều ước quốc tế, giao kèo về vốn; điều hành thực hành công trình và hoàn tất kết quả công trình.

Việt Nam khởi đầu vay vốn giúp đỡ từ các định chế vốn đầu tư đa phương và song phương từ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các nước Nhật Bản, Pháp, Đan Mạch, Canada… từ năm 1993. Tháng 7/2017 WB tuyên bố kết thúc ODA ưu đãi cho Việt Nam, thay vào đó các khoản vay sau này là các khoản vay ưu đãi với mức lãi suất cao hơn.

Số liệu tổng hợp của Bộ Kế hoạch, đến cuối 2017 cả nước có 2.594 chương trình, công trình vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi. Trong đó, các bộ ngành nghề có gần 1.300 công trình, chương trình; địa phương 1197 công trình.