Doanh nghiệp sẽ được gia hạn vay ngoại tệ đến hết 2018Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều Thông tư 24 vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy quan điểm có bắt buộc kéo dài thời hạn cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hành phương án cung cấp, buôn bán mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu giáp giới Việt Nam đến hết 31/12/2018.

Dự thảo Thông tư cho biết, các mọi người vay này phải có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ. Khi được đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, mọi người phải bán số ngoại tệ vay đó cho nhà băng theo hình thức đàm phán hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của mọi người để thực hành đàm phán trả tiền mà luật pháp quy định đồng bạc đàm phán phải bằng ngoại tệ.

doanh-nghiep-se-duoc-gia-han-vay-ngoai-te-den-het-2018

Sẽ gia hạn cho vay ngoại tệ đến 2018.

Để giải thích cho việc gia hạn vay ngoại tệ của công ty, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời kì qua, hoạt động cung cấp hàng xuất khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn và trong thời kì tới cần tiếp diễn được hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ. Trong khi đó, công ty có nguồn thu bằng ngoại tệ để trả nợ vay nên việc cho vay bằng ngoại tệ tác động không lớn đến thanh khoản ngoại tệ của đơn vị nguồn đầu tư.

Ngoài ra, trong bối cảnh không cân bằng lãi suất cho vay bằng VND cao hơn lãi suất cho vay bằng ngoại tệ (khoảng 3%), việc cho vay bằng ngoại tệ với lãi suất phải chăng hơn giúp cho các công ty xuất khẩu không hao nhiều tầm giá vay vốn, góp phần giảm mức giá hàng hóa tăng sức khó khăn trên thị phần quốc tế, thích hợp với chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và lớn mạnh công ty đến năm 2020.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, việc cho vay bằng ngoại tệ để đáp ứng các nhu cầu vốn chuyên dụng cho hoạt động cung cấp, buôn bán hàng hoá xuất khẩu giúp cho các nhà băng có thời cơ điều hành và lôi kéo được nguồn ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, mọi người không bị rủi ro về tỷ giá.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận thấy cần tiếp diễn duy trì việc cho vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu trả tiền tầm giá trong nước thực hành phương án cung cấp hàng xuất khẩu để hỗ trợ công ty, nhất là công ty xuất khẩu không hao nhiều tầm giá vay vốn, tăng kỹ năng khó khăn theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, việc này tạo điều kiện cho các công ty có thời kì tiếp cận dần với các hàng hóa phái sinh tỷ giá, lãi suất và mức giá mặt hàng để dự phòng rủi ro tỷ giá và rủi ro khác liên đới.

Trước đó Thông tư số 24 ban hành năm 2015 cho phép các nhà băng được cho vay bằng ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước… đến hết ngày 31/3/2016.

Tại Thông tư 31/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp diễn nới thời hạn cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hành phương án cung cấp, buôn bán mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu giáp giới Việt Nam mà mọi người vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay đến hết ngày 31/12/2017.

Nay giả tỉ dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung 24 được phê duyệt, đây là lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước nới thời hạn cho vay ngắn hạn ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu trả tiền trong nước tới hết năm 2018.

Thanh Lê