Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn kêu lãi suất ngân hàng caoTheo báo cáo tổng kết năm 2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn để hỗ trợ tăng trưởng 1 cách có bộ máy và thông thoáng về vốn cho tổ chức. Tuy nhiên, nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ tăng trưởng tổ chức nhỏ và vừa triển khai chậm, thiếu kinh nghiệm nên các chính sách chưa phát huy hiệu quả.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị khó trong tiếp cận vốn.

Đại diện Hiệp hội tổ chức nhỏ và vừa giám định vẫn còn trạng thái nhiều tổ chức khó trong tiếp cận vốn.

Trong đó, về tiếp cận nguồn vốn vay nhà băng, do sức tiêu thu chậm và sự khó khăn gay gắt nên lãi suất cho các tổ chức vay để tăng trưởng phân phối vẫn cao (trên dưới 10% mỗi năm). Đồng thời, giấy tờ vẫn phức tạp, đặc trưng là vẫn còn các vấn đề liên đới đến của nả thế chấp, xử lý nợ xấu… Vì vậy, nhu cầu vốn của các tổ chức vẫn chưa được đáp ứng.

Ông Tô Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, chưa tổ chức nào tiếp cận được với gói vay 10 tỷ đồng của 1 nhà băng lớn. Theo ông Nam, Hiệp hội đang lấy quan niệm địa phương và tới đây sẽ có đổi thay, 5-6 nhà băng vào cuộc để không có trạng thái độc quyền. Tại hội nghị này, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội cũng kêu gọi các đại biểu tham dự hiến quan niệm để huy động vốn trong dân.

Các Quỹ bảo lãnh nguồn vốn vay hoạt động cũng rất tránh, nhiều tổ chức nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận, không kỳ vọng được vay vốn xét duyệt quỹ này. Nguyên nhân là chướng ngại ở giấy tờ giám định, ưng chuẩn hoặc bảo lãnh không hơic gì so với các Ngân hàng thương nghiệp vẫn đang khiến cho khi coi xét cho vay người mua thường nhật hơic.

Ngoài khó khăn về vốn, hồ hết các tổ chức nhỏ và vừa cũng thiếu các nguồn tin về thị phần, đặc trưng là xuất khẩu. Nhiều tổ chức ở vùng sâu, xa muốn xuất khẩu hàng hóa của mình không biết phải khiến cho thế nào. Bên cạnh đó là các khó khăn về đất phân phối, quỹ lương, bảo hiểm xã hội…

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng hơi nhanh về mặt số lượng những năm mới đây. Tuy nhiên, theo Hiệp hội, có bảo hành lâu dài chưa cao, nhiều tổ chức chưa ứng phó và thích nghi được với những biến động của thị phần, ảnh hưởng đến hoạt động phân phối buôn bán của.

Theo hiệp hội, trong tổng số trên 97% tổ chức đăng ký hoạt động thì có đến gần 98% là tổ chức nhỏ và siêu nhỏ, chỉ có 2% là quy mô vừa. Một số tổ chức vốn ít, năng lực huy động không có…nên dễ bị thương tổn, tránh về năng lực khó khăn trên thị phần số.

Anh Tú