Doanh nghiệp lớn nhất ngành mía đường tăng trưởng đột biếnBáo cáo nguồn vốn quý III niên độ chấm dứt ngày 30/6/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC Sugar, mã chứng khoán: SBT) cho thấy, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp nhà cung ứng tăng 140% so với cùng kỳ, lên 2.730 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu niên độ, tổ chức ghi nhận kế quả kinh doanh thuần xấp xỉ 8.230 tỷ đồng và hoàn tất 83% tiêu chí năm. Tỷ trọng đóng góp kế quả kinh doanh của mặt hàng con đường ước tính khoảng 71%, còn lại đến từ cao su, mật con đường, phân bón…

Mùa vụ mía đường của TTC Sugar thường bắt đầu từ tháng 1, tức quý III của niên độ tài chính.

Mùa vụ mía con đường của TTC Sugar thường khởi đầu từ tháng 1, tức quý III của niên độ nguồn vốn.

Tỷ lệ giá vốn bán hàng trên kế quả kinh doanh thuần có sự thuyên giảm do tổ chức vận dụng chính sách kiểm soát định mức sử dụng nguyên vật liệu phụ và mức giá đầu vào ở phần nhiều doanh nghiệp người tham gia.

Sau sáp nhập, kế quả kinh doanh hoạt động nguồn vốn quý III đạt 168 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Song song đó, mức giá nguồn vốn (mà hồ hết là lãi vay nhà băng), bán hàng và chủa quản doanh nghiệp cũng bị tổ lên từ 2-3 lần nhưng vẫn phải chăng hơn tiêu chí. Lợi nhuận sau thuế của TTC Sugar trong kỳ xấp xỉ 138 tỷ đồng và nâng luỹ kế từ đầu niên độ lên 397 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 54%.

Tổng của nả tính đến cuối kỳ đạt 18.905 tỷ đồng, tăng hơn 11.000 tỷ so với thời điểm đầu niên độ. Phần lớn của nả là các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và máy móc cung ứng.

Lý giải về việc hàng tồn kho tăng hơn 1.724 tỷ đồng, ban lãnh đạo TTC Sugar cho biết nguyên do chính là tác động bởi nhân tố mùa vụ của ngành nghề con đường. Theo đó, các nhà máy thường phát động mùa vụ vào tháng 12 hoặc tháng 1 hàng năm nên sản lượng thành phẩm vào kho lớn. Ngoài ra, tổ chức tận dụng thị phần con đường thô trên toàn cầu giảm nên nhập thêm nguyên liệu nhằm chủ động nguồn hàng giá phải chăng chuyên dụng cho cho kế hoạch mở mang thị phần.

Trong năm trước tiên, Mía con đường Thành Thành Công Tây Ninh và Đường Biên Hòa về chung 1 nhà, doanh nghiệp này đặt kế hoạch kế quả kinh doanh và lợi nhuận hợp lực tuần tự đạt 9.900 tỷ đồng và 680 tỷ đồng. Việc đổi tên nhằm “gìn giữ những tinh túy trong thương hiệu Đường Biên Hòa và gia tăng vị thế của SBT sau sáp nhập” được thực hành vào tháng 11/2017.

Sau sáp nhập, tổ chức đang quy tụ khai thác lợi thế rộng rãi phân khúc quý vị nhằm tăng độ phủ và thị phần tại nhiều kênh cung ứng như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sử dụng. Chiến lược này cũng khiến cho cơ cấu sản lượng theo kênh cung ứng biến động mạnh.

Phương Đông