Doanh nghiệp lớn nhất ngành mía đường sắp đổi tên

Tại phiên họp thường niên đơn vị vào cuối tháng 11, Công ty cổ phần Mía trục đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã CK: SBT) sẽ trình cổ đông duyệt y việc đổi tên tổ chức thành Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà nhằm “gìn giữ những tinh túy trong thương hiệu Đường Biên Hòa và gia tăng vị thế của SBT sau sáp nhập”.

Đây là lần trước tiên tổ chức lớn nhất ngành nghề mía trục đường nói việc đổi tên sau đợt hiệp lực chính thức hồi tháng 5. Theo phương án sáp nhập được phê duyện hồi đầu năm, Đường Biên Hoà sẽ huỷ niêm yết trên sàn HOSE và chuyển đổi loại hình tổ chức thành đơn vị TNHH 1 người tham gia sau khi hoàn thành giấy má hoán đổi hồ hết cổ phiếu.

Sắp tới, đơn vị dự tính đổi thay cơ cấu đơn vị chủa quản hiện hành bằng cách lược bỏ Ban kiểm soát để thích hợp thông lệ quốc tế và định hướng hoạt động. Công ty cũng sẽ trình cổ đông duyệt y việc Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công nhận chuyển nhượng hơn 103 triệu cổ phần theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận để tăng tỷ lệ sở hữu lên 36%.

Công ty đặt mục tiêu kế quả kinh doanh hiệp lực niên độ này đạt 9.900 tỷ và lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng. Trong trường hợp lãi vượt mục tiêu, đơn vị đề xuất trích thưởng 5% (tối đa 1 tỷ đồng) cho ban lãnh đạo.

Niên độ 2016-2017, tổng kế quả kinh doanh bán hàng và cung cấp nhà cung cấp đạt 4.503 tỷ đồng. Trong đó, mảng trục đường đóng góp 3.890 tỷ đồng, chiếm 88% trong cơ cấu kế quả kinh doanh thuần. Dù kế quả kinh doanh và sản lượng trục đường tiêu thụ chưa đạt mục tiêu, nhưng nhờ chủa quản tốt công việc giá tiền nên giá vốn hàng bán giảm và giá tiền chuyển vận giảm mạnh giúp lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với niên độ trước, đạt hơn 367 tỷ đồng.

Tổng của nả của đơn vị tại thời điểm ngày 30/6/2017 đạt 7.830 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu niên độ. Cơ cấu của nả của đơn vị dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng của nả dài hạn và giảm tỷ trọng của nả ngắn hạn.

Công ty đã phát hành thành công gói trái phiếu 440 tỷ đồng để đầu tư Công ty TNHH Mía trục đường Hoàng Anh Gia Lai nhằm mục đích mở mang vùng nguyên liệu sang Lào. Dự kiến khi nhà máy ở Lào hoạt động ổn định sẽ phát huy được nguồn trục đường có giá tiền phân phối phải chăng, khắc phục hiện trạng khan hiếm nguyên liệu đầu vào, góp phần gia tăng lợi thế khó khăn của đơn vị.

Phương Đông