Doanh nghiệp không đòi được 47 tỷ cho nhân viên vay

Thanh tra Chính phủ vừa báo cáo Chính phủ kết quả thực hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định về điều hành dùng vốn, của cải tại 1 số doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, trong đó có Tổng doanh nghiệp Cơ khí vun đắp (COMA) và 1 số doanh nghiệp thành viên.

Trước đó, từ năm 2012, trong kết luận thanh tra về nội dung nhắc trên, Thanh tra Chính phủ đã đưa ra 12 kiến nghị mà doanh nghiệp cần phải xử lý, giải quyết. Đến tháng 4 vừa qua, cơ quan này quy chế rà soát việc thực hành những kiến nghị đó. Tuy nhiên, tại báo cáo vừa gửi lãnh đạo Chính phủ, cơ quan thanh tra cho biết, COMA còn 3 kiến nghị chưa thực hành hoặc triển khai chưa rất nhiều.

Trong đó, 1 trong những sai phép lớn nhất nhưng doanh nghiệp vẫn chưa giải quyết xong là kết luận liên đới đến việc Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3 (COMA3, nay đổi tên thành Công ty cổ phần Cơ khí vun đắp số 10 – COMA10) điều hành các khoản tạm ứng không chặt chẽ để cán bộ, viên chức chiếm dụng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2012 cho biết, đến 31/12/2010, COMA10 đang theo dõi khoản tạm ứng gần 48 tỷ đồng của 37 đối tượng nhưng khó có kỹ năng thu hồi do những tư nhân này tự tiện bỏ việc, chuyển công việc nên chẳng thể đối chiếu được. Các khoản vay này được tạm ứng trong khoảng thời kì từ năm 2004-2010.

Thanh tra Chính phủ cho biết, đến cuối năm 2016, COMA10 mới đòi được khoảng 1 tỷ đồng, gần 47 tỷ còn lại chưa được thu hồi. Cơ quan thanh tra cũng cho biết, dù tổng doanh nghiệp vẫn tiếp diễn đôn đốc COMA 10 để thu hồi các khoản nợ tạm ứng còn lại, rà soát và hoàn thiện lại các giấy má tạm ứng của 25 tư nhân chủ đủ giấy má để chuyển cơ quan thăm dò.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan thanh tra cũng cho biết, từ năm 2013, 1 tư nhân đã bị truy tố và kết án 10 năm tù nhưng không có kỹ năng trả tiền số tiền chiếm dụng (hơn 35 tỷ đồng). 36 tư nhân còn lại vay gần 13 tỷ đồng nhưng theo cơ quan thăm dò đều là tiền lãi vay hoặc không có giấy má vay, có người đã chết, không có liên hệ nên chẳng thể khiến cho rõ. Thanh tra Chính phủ cho biết, COMA đang đôn đốc COMA10 rà soát và hoàn thiện các giấy má tạm ứng của những tư nhân còn thiếu chuyển cơ quan công an đồng thời thu hồi các khoản nợ tạm ứng nhắc trên.

Ngoài còn đó nhắc trên, theo cơ quan thanh tra, COMA cũng chưa xử lý xong việc trích lập phòng ngừa khoản thu khó đòi sai quy định với số tiền xấp xỉ 29 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nhận định với vai trò là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại COMA, Bộ Xây dựng chưa thực hành cũng như chỉ đạo thực hành kiểm điểm, xử lý sứ mạng đối với tư nhân, doanh nghiệp liên đới đến nhưng nội dung sai phép nêu tại Kết luận thanh tra.

Với những kiến nghị chưa xử lý xong, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo COMA rà soát những tư nhân đã nghỉ hưu có liên đới đến những sai phép nhắc trên nhưng chưa tiến hành kiểm điểm, xác định rõ sứ mạng để xử lý theo quy định.

COMA là doanh nghiệp Nhà nước chuyên cung ứng, buôn bán thiết bị cơ khí chuyên dụng cho ngành nghề vun đắp và các ngành nghề công nghiệp khác, thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng, ngoài mặt, chế tác và lắp đặt thiết bị các dây truyền đồng bộ cho các công trình xi măng, nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, dầu khí…

Nguyễn Hà