Doanh nghiệp bị ‘dọa’ đưa vào danh sách vi phạm vì không nộp phiếu điều traCục Thương mại điện tử & Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa đề xuất các thương nhân, công ty phải tư vấn Phiếu dò hỏi, giả như không sẽ kết thúc thủ tục blog thương nghiệp điện tử và đưa vào danh sách vi phạm.

Theo nội dung công bố gửi tới email các công ty, để dùng cho tổng kết, giám định thực trạng và hiệu quả hoạt động của các blog, vận dụng thương nghiệp điện tử, tăng cường công việc thanh tra, rà soát và xử lý vi phạm, đồng thời đưa ra định hướng lớn mạnh thương nghiệp trong thời kì tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thực hành dò hỏi thực trạng lớn mạnh thương nghiệp điện tử năm 2017. Do đó, cơ quan này đề xuất các công ty cung cấp nguồn tin theo Phiếu dò hỏi và gửi về Cục trước ngày 30/9/2017.

Thông báo của cơ quan chủa quản cũng nêu “thương nhân, công ty nào không gửi Phiếu dò hỏi sẽ bị kết thúc thủ tục blog thương nghiệp điện tử và đưa vào danh sách vi phạm, do không thực hành sứ mạng báo cáo theo quy định”.

doanh-nghiep-bi-doa-dua-vao-danh-sach-vi-pham-vi-khong-nop-phieu-dieu-tra

Thông báo nhanh nhất của Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số đăng tải là Phiếu dò hỏi thực trạng lớn mạnh thương nghiệp điện tử, sau được đổi thành báo cáo diễn biến hoạt động thương nghiệp điện tử. Ảnh chụp màn hình

Theo điều 57 Nghị định 52/2013 về thương nghiệp điện tử, các công ty hoạt động thương nghiệp điện tử phải có sứ mạng báo cáo cho cơ quan chủa quản. Cụ thể, trước ngày 15/1 hàng năm, thương nhân, công ty cung cấp nhà cung cấp thương nghiệp điện tử phải báo cáo Bộ Công Thương số liệu thống kê về diễn biến hoạt động của năm trước đó.

Đại diện 1 công ty nhận được email cho biết, Luật Thương mại điện tử quy định hàng năm định kỳ công ty phải nộp báo cáo gửi về cơ quan chủa quản. Nhưng giả như là tham khảo lấy quan niệm công ty thì việc công ty tư vấn hay không là quyền của họ, không nên đưa ra công bố mang thuộc tính cưỡng ép tương tự. “Khi tham khảo lấy quan niệm công ty, cũng như các bộ lĩnh vực gửi lấy quan niệm thì công ty tư vấn hay không là quyền của họ. Cục ra công bố kết thúc thủ tục wbesite của công ty giả như không nộp, tư vấn phiếu dò hỏi là bất hợp lý”, vị này giận dữ.

Quy định về hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và kết thúc hoặc đình chỉ tiêu dùng giấy phép hoặc huỷ bỏ đăng ký blog cung cấp nhà cung cấp thương nghiệp điện tử hiện không thấy có nêu tới việc công ty không tham dự tư vấn dò hỏi, dò hỏi.

Trả lời VnExpress, bà Lại Việt Anh – quyền đảm đang Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số cho rằng, việc đề xuất công ty nộp báo cáo về Cục đã được quy định tại Thông tư 47/2014 và Nghị định 52/2013 về chủa quản blog thương nghiệp điện tử. “Việc làm cho này vẫn diễn ra hằng năm nhằm rà soát lại hoạt động công ty, xem công ty nào còn hoạt động, công ty nào không, để Cục có báo cáo chính xác nhất”, bà Việt Anh nhắc.

Ghi nhận phản ảnh “giả như thương nhân, công ty không nộp sẽ bị kết thúc hoạt động”, bà Việt Anh cho biết sẽ đề xuất công ty chủa quản chỉnh sửa lại công bố cho chính xác, giảm thiểu gây hiểu lầm cho công ty.

Ngay sau khi phát hiện có sơ sót trong công bố gửi tới công ty, Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số đã sửa lại công bố trên blog “đề xuất công ty điền vào Phiếu dò hỏi”, thành “báo cáo diễn biến hoạt động thương nghiệp điện tử”.

Anh Minh