Doanh nghiệp bé hạt tiêu chi cổ tức gấp ba thị giá

Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (mã CK: DCI) vừa ưng chuẩn quyết nghị tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 100%, tương đương 10.000 đồng cho mỗi cổ phần. Thời gian trả tiền dự trù là ngày 20/6.

Trước đó, cuối tháng 4, tổ chức có thị giá cổ phiếu 12.000 đồng này cũng ưng chuẩn việc chia cổ tức năm 2017, với tỷ lệ hơn 258% (tương đương 25.818 đồng cho mỗi cổ phần). Tổng mức chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng năm 2018 của Hóa chất Đà Nẵng tỷ lệ hơn 358%, tương đương 35.800 đồng.

Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng được thành lập trên hạ tầng cổ phần hoá Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng vào tháng 7/2005. Công ty có tổng của cải hơn 200 tỷ đồng với vốn điều lệ hơn 24 tỷ, hoạt động chính là phân phối, buôn bán các sản phẩm hoá chất chuyên dụng cho công nghiệp, nông nghiệp, sử dụng, các loại phân bón, thuốc trừ sâu và chất tẩy rửa.

Dù thị giá ở mức phải chăng và hầu như không có thanh khoản, tổ chức này trong ba năm cách đây không lâu luôn giữ tỷ lệ cổ tức “khủng” cho cổ đông. Năm 2016, Hóa chất Đà Nẵng cũng chi cổ tức tới 60%, bằng nguồn lợi nhuận tích lũy năm 2016 và các năm trước đó.

Chia cổ tức khủng khi mà cổ phiếu thị giá phải chăng và không có thanh khoản cũng là “đặc sản” của nhiều tổ chức trên UPCoM.

Trước Hóa chất Đà Nẵng, Muối Khánh Hòa với thị giá cổ phiếu 150 đồng cũng từng chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 đạt 3.600 đồng (tỷ lệ 36%) và 2015 đạt 2.900 đồng (tỷ lệ 29%).

Công ty May xuất khẩu Phan Thiết (mã CK: PTG) cách đây không lâu cũng ưng chuẩn việc chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 100% (10.000 đồng mỗi cổ phần), dù thị giá cổ phiếu này chỉ là 1.500 đồng. Hay như trường hợp Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (mã CK: SDK) cũng ưng chuẩn việc chia cổ tức bằng tiền đến 40% cho năm 2017.

Minh Sơn