Đình chỉ hoạt động công ty chứng khoán chiếm dụng tiền khách hàng

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị phần chứng khoán đối với Công ty chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC). Theo đó, công ty này chịu mức phạt 580 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động buôn bán, nhà sản xuất chứng khoán trong thời hạn 3 tháng diễn ra từ 28/12/2017.

Mức phạt hành chính nặng nhất với ISC là 250 triệu đồng do lạm dụng, chiếm dụng tiền thuộc sở hữu của quý khách hàng. Công ty này đã tiêu dùng tiền trên trương mục tiền gửi của nhà đầu tư để đầu tư cổ phiếu GMD của Công ty cổ phần Gemadept; lập 12 hợp đồng bạc gửi có kỳ hạnm ột tháng tại nhiều nhà băng khác nhau.

ISC cũng bị xử phạt 70 triệu đồng do không thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ và 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giảm thiểu đầu tư của công ty chứng khoán.

Tỷ lệ đầu tư của ISC vào Công ty cổ phần Liên hợp thực phẩm và Công ty cổ phần Hóa chất nguyên liệu điện TP HCM tuần tự là 32,5% và 35% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của mỗi công ty, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa 15% vào 1 công ty chưa niêm yết. Tổng trị giá đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết tại thời điểm rà soát đạt hơn 46 tỷ đồng, vượt quá tỷ lệ đầu tư tối đa (20% vốn chủ sở hữu).

Bên cạnh đó, ISC bị phạt thêm 50 triệu đồng do thông báo tin tức không đúng thời hạn về báo cáo nguồn vốn và 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác.

Cùng thời điểm thông báo quy định xử phạt với ISC, Ủy ban chứng khoán cũng ra quy định phạt 85 triệu đồng với Công ty cổ phần Mirae do thông báo tin tức không chính xác.

Minh Sơn