DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đồngTổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp (mã chứng khoán: DIG) vừa đơn vị Đại hội cổ đông.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp cho biết, các cổ đông duyệt y chỉ tiêu tổng kế quả kinh doanh hợp lực đạt 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp lực là 350 tỷ đồng trong năm 2018.

ĐHĐCĐ đã thông qua 11 vấn đề được trình tại đại hội với tỷ lệ đồng ý trên 97%.

DIC Corp vừa đơn vị Đại hội cổ đông năm 2017.

Trong đó, tổng kế quả kinh doanh DIC Corp là 2.000 tỷ đồng (tăng 88%), tổng lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng (tăng 92,6%). Tổng nguồn thu khoảng 4.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2018-2022, chỉ tiêu tăng trưởng và cổ tức từ 10-15% mỗi năm.

Đại hội cũng duyệt y chỉ tiêu tăng vốn điều lệ của DIC Corp từ 2.382 tỷ đồng lên 3.001,25 tỷ đồng duyệt y phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Lãnh đạo đơn vị cho hay, DIC Corp tự tín với chỉ tiêu này là bởi năm 2017 đơn vị đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra với nhiều con số khả quan.

Hội đồng quản trị doanh nghiệp tự tin với kế hoạch kế quả kinh doanh 2.600 tỷ đồng năm 2018.

Hội đồng quản trị đơn vị tự tín với chỉ tiêu kế quả kinh doanh 2.600 tỷ đồng năm 2018.

Theo đó, kế quả kinh doanh hợp lực đơn vị là hơn 1.700 tỷ đồng, đạt 123,5% chỉ tiêu. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp lực 202,4 tỷ đồng; chia cổ tức 6% bằng cổ phiếu.

“DIC Corp sẽ tiếp diễn duy trì tốc độ tăng trưởng lâu dài, xin hứa lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác”, ông Tuấn khẳng định.

Ngoài kế quả kinh doanh, cuối năm 2017, đơn vị đã thoái thành công 49,65% vốn nhà nước, chuyển sang mô phỏng tập đoàn kinh tế tư nhân; đóng góp 2.274 tỷ đồngvào nguồn thu ngân sách.

Ông Trần Minh Phú TV.HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Ông Trần Minh Phú – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, năm nay, đơn vị này sẽ đẩy mạnh vững mạnh các khu tỉnh thành, các công trình nhà ở. Giai đoạn 2018-2022, DIC Corp mở mang vững mạnh lĩnh vực nhà ở du hý, tạo ra nguồn thu ngắn hạn để bổ trợ hăng hái nguồn vốn cho các công trình khu tỉnh thành quy mô lớn.

Cụ thể, đơn vị dành 3.060 tỷ đồng đầu tư vững mạnh lên trong đó, đầu tư công trình nhà ở là 2.711,9 tỷ đồng.

Hiện nhiều công trình của DIC Corp trong danh mục chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành các giấy tờ pháp lý, chuẩn bị khởi công vun đắp trong năm 2018 như: Khu tỉnh thành Du lịch Long Tân; Khu tỉnh thành mới Bắc Vũng Tàu, Khu dân cư Thương mại phố 4 – Hậu Giang…

Thanh Thư