Đề xuất tăng thuế môi trường với xăng lên 4.000 đồngNếu đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua, mỗi lít xăng sẽ cõng thêm 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường. Ảnh: Q.Đ.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng thuế môi trường với xăng, dầu để bù đắp ngân sách hụt thu khi thuế du nhập giảm. Ảnh: Q.Đ.

Trong 1 dự thảo vừa thông báo, Bộ Tài chính yêu cầu đồng loạt tăng thuế bao bọc môi trường với nhiều sản phẩm, như xăng, dầu, mỡ nhờn, dầu nhờn… Riêng xăng, cơ quan này yêu cầu tăng từ 3.000 đồng mỗi lít lên 4.000 đồng. Đây cũng là mức kịch khung của thuế môi trường với xăng theo quy định ngày nay. Còn dầu diesel, Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng thêm 500 đồng thuế. Còn lại, dầu madút, dầu nhờn và mỡ nhờn cũng bị bắt buộc tăng 1.000 đồng mỗi lít so với ngày nay.

Biểu thuế bao bọc môi trường với 1 số hàng hoá

Đơn vị tính: VND

Hàng hoá Mức hiện hành Mức yêu cầu
Xăng (trừ ethanol) 3.000 4.000
Dầu diesel 1.500 2.000
Dầu madút 900 2.000
Dầu nhờn 900 2.000
Mỡ nhờn 900 2.000

Lý do được Bộ Tài chính giải thích khi đưa ra yêu cầu tăng thuế xăng dầu là “thuế du nhập giảm mạnh”, đồng thời giúp tăng thu gần 15.700 tỷ đồng mỗi năm.

Thuế du nhập với xăng hiện vận dụng là 20% và với các loại dầu là 7%. Tuy nhiên, với các cam đoan cắt giảm thuế du nhập, mức thuế ưu đãi sẽ về 10% với xăng và 0% với dầu. Theo Bộ Tài chính, số thu ngân sách từ du nhập xăng dầu đang liên tục giảm qua các năm khi 1 số nhà du nhập chuyển sang nhập từ các thị phần có mức thuế ưu đãi.

Với phương án yêu cầu điều chỉnh nêu trên, Bộ Tài chính tính toán tổng số thu thuế bao bọc môi trường dự tính khoảng 57.312 tỷ đồng 1 năm, tăng khoảng 15.684,2 tỷ đồng mỗi năm.

Theo Bộ Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam basic đang phải chăng hơn so với các nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong gianh giới ASEAN.

Bộ Tài chính dự tính tăng biểu thuế bao bọc môi trường theo dự thảo này từ ngày 1/7.

Theo Bộ Tài chính, chi cho bao bọc môi trường từ ngân sách tăng dần trong thời kỳ 2012-2016. Cụ thể, tổng chi cho các nhiệm vụ bao bọc môi trường khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng mỗi năm, cao hơn số thu thuế bao bọc môi trường thời kỳ 2012-2016.

Thanh Thanh Lan