Đề xuất tăng phí rút tiền với tổ chức tín dụng không chịu đầu tư ATM

Hiện nay 1 số ngân hàng và doanh nghiệp vốn đầu tư dù phát hành thẻ nguồn vốn vay hoặc thẻ ghi nợ nhưng lại không có màng lưới ATM. Thay vì đầu tư máy móc, các công ty này bằng lòng trả phí 2.200 đồng cho mỗi thương lượng mà chủ thẻ của họ thực hành tại ATM của các ngân hàng có màng lưới.

Do đó, gần đây, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa có yêu cầu tăng phí san sớt thương lượng rút tiền ATM với các thương lượng này. Theo đó, các công ty chỉ phát hành thẻ nà không đầu tư máy có thể phải trả phí 8.800 đôngg (đã gồm VAT) thay vì mức 2.200 đồng.

Trong khi đó, mức phí san sớt giữa các công ty thành viên của NAPAS tham dự cả hai vai trò phát hành và trả tiền vẫn được giữ nguyên.

Theo NAPAS, việc chỉ hội tụ phát hành thẻ mà chưa đầu tư nhiều vào vững mạnh màng lưới ATM làm cho cán cân trả tiền – phát hành đang có thiên hướng mất thăng bằng và các công ty trả tiền với màng lưới ATM lớn sẽ phải chịu thêm gánh nặng chuyên dụng cho.

Do đó, với vai trò chuyển mạch vốn đầu tư và bù trù điện tử, NAPAS training, yêu cầu mới nhằm chiến lược hài hoà hoạt động giữa công ty phát hành và công ty trả tiền, tiến tới bù đắp tầm giá, tự điều chỉnh và khuyến khích vững mạnh màng lưới ATM.

Thực tế, hiện đa số các ngân hàng thương nghiệp đều có màng lưới ATM nên yêu cầu tăng phí san sớt này hầu như không ảnh hưởng tới họ và các chủ thẻ ngày nay.

Trao đổi với VnExpress gần đây, lãnh đạo của 1 ngân hàng có số lượng ATM bậc nhất thị phần cũng cho biết, tầm giá để ngân hàng này vận hành hơn 2.800 máy ATM lớn hơn rất nhiều so với các công ty chỉ phát hành thẻ, ít đầu tư vào bộ máy rút tiền. Ngoài tầm giá đầu tư trước hết, ngân hàng này tiêu tốn 1 lượng lớn tiền cho các hoạt động che chở, bảo trì, chuyên chở, nạp tiền thường ngày cho các ATM.

Theo yêu cầu mới của NAPAS, ngoài phí san sớt với các thương lượng rút tiền, các công ty chỉ phát hành cũng phải trả 250 đồng mỗi lần vấn tin (in sao kê) cho công ty phát hành và 250 đồng phí nhà sản xuất cho NAPAS. Đối với các thương lượng chuyển khoản nội bộ, đổi PIN, các công ty chỉ phát hành mất 1.000 đồng phí san sớt cho các công ty trả tiền. Trong khi đó, NAPAS nhận 500 đồng phí nhà sản xuất từ công ty phát hành va 250 đồng từ công ty trả tiền.

Anh Tú