Đề xuất lùi đánh thuế tài sản tại TP HCM đến 2020Sau khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Quy định cơ chế đặc biệt cho TP HCM, trong đó có nghiên cứu thể nghiệm đánh thuế của cải tại thị thành này (trước mắt tụ họp vào nhà, đất), Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã ngay thức thì có văn bản đóng góp ý kiến.

HoREA kiến nghị Quốc hội nên coi xét thật thận trọng, chưa nên thực hành thể nghiệm đánh thuế của cải trên gianh giới TP HCM tại thời điểm ngày nay. Thời điểm thích hợp để áp sắc thuế này là sau năm 2020. Nếu thực hành, nên ứng dụng đồng thời trên cả nước, không nên thể nghiệm đánh thuế của cải chỉ riêng tại TP HCM, hoặc cá biệt bất cứ tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương nào.

Theo ý kiến của hiệp hội, thực hành thể nghiệm đánh thuế của cải có mặt hăng hái là giúp tăng thêm nguồn thu ngân sách thành thị. Song hệ quả là sẽ khiến giá nhà, đất tại thị thành này leo thang, nhắc cả giá đất công nghiệp, thương nghiệp, nhà cung cấp cũng tăng lên.

Điều này sẽ đẩy giá thành, giá thành mặt hàng mặt hàng, nhà cung cấp tăng vọt theo, khiến cho cuộc sống đắt đỏ hơn nữa. Đặc biệt khó hạn chế khỏi ảnh hưởng khiến giảm sức khó khăn của thành thị trong bối cảnh các địa phương khác chưa thực hành đánh thuế của cải.

de-xuat-lui-danh-thue-tai-san-nha-dat-den-nam-2020

Ủy ban Tài chính Ngân sách đồng ý cho TP HCM thể nghiệm đánh thuế của cải, trước mắt tụ họp vào đội ngũ của cải nhà, đất. Ảnh: C.H

Mặt khác, hiệp hội đề xuất khi dự thảo thuế của cải cần được coi xét tổng thể trong việc cấu trúc lại bộ máy và chính sách thuế 1 cách đồng bộ, để hạn chế trạng thái tận thu, thuế chồng thuế.

Hiện giá nhà, đất tại Việt Nam ở mức cao so với thu nhập của người dân. Một trong những nguồn gốc cấp thiết là do chính sách thuế, chính sách thu tiền sử dụng đất còn nhiều bất cập. Thông thường, tiền sử dụng đất chiếm trên dưới 10% giá căn hộ chung cư, chiếm 30% giá nhà xã và 50% giá nhà vi la. Do vậy, khi ứng dụng sắc thuế của cải, cơ quan điều hành chuyên ngành cần phải đồng thời đổi thay chính sách thu tiền sử dụng đất theo hướng giảm đi.

Về cơ chế thể nghiệm, Hiệp hội cho rằng chỉ nên thực hành cơ chế thể nghiệm ví thử mục đích nhằm tăng thêm quyền, lợi quyền, hoặc khiến giảm bớt đi nghĩa vụ, hay nghĩa vụ đối với đối tượng bị ảnh hưởng.

Do vậy, việc thực hành cơ chế thể nghiệm đánh thuế của cải mà chỉ ứng dụng trên gianh giới TP HCM, có nghĩa tà tàm tăng nghĩa vụ nộp thuế (tăng nghĩa vụ vốn đầu tư) đối với mọi chủ thể sở hữu của cải, khiến giảm thu nhập thực tại, sẽ gây ảnh hưởng bất lợi trong các phân khúc dân cư, có thể dẫn đến sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư đến các tỉnh, thành thị khác, và sẽ ảnh hưởng bị động đến thị phần đất đai thành thị.

Vũ Lê