Đề xuất giảm thuế để ‘giải cứu’ xi măngTrong 1 báo cáo về các lĩnh vực công nghiệp vừa qua, Bộ Kế hoạch & Đầu tư buộc phải Bộ Tài chính nghiên cứu, coi xét, báo cáo Chính phủ giảm thuế xuất khẩu xi măng xuống phải chăng hơn mức 5% đang vận dụng, và cho phép khấu trừ thuế trị giá gia tăng đầu vào với lĩnh vực cung ứng chế biến nguyên liệu từ khoáng sản.

Theo cơ quan này, từ 2016 1 số lĩnh vực cung ứng được chế biến từ khoáng sản như cung ứng xi măng, có mức giá năng lượng chiếm từ 51% mức giá trở lên sẽ phải chịu thuế suất du nhập 5% và không được khấu trừ thuế trị giá gia tăng đầu vào. Việc này đã làm cho mức giá xuất khẩu xi măng tăng 7,5 USD 1 tấn và clinker (nguyên liệu đầu vào với cung ứng xi măng) tăng khoảng 4,5 USD 1 tấn.

Việc tăng mức giá này làm cho xuất khẩu xi măng của Việt Nam khó khó khăn với xi măng Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản…, tác động rất lớn đến cung cầu xi măng trong nước”, Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhận xét.

de-xuat-giam-thue-de-giai-cuu-xi-mang

Bộ Kế hoạch & Đầu tư bắt buộc giảm thuế xuất khẩu với xi măng xuống dưới 5% để phóng thích lượng hàng dôi thừa của lĩnh vực.

Số liệu từ Hiệp hội Xi măng Việt cho thấy, năm 2016 tổng công suất kiểu dáng của lĩnh vực xi măng Việt Nam đạt gần 88 triệu tấn 1 năm, năm 2018 sẽ là 108 triệu tấn và năm 2020 có thể đạt 120-130 triệu tấn. Dự kiến lĩnh vực này sẽ dôi thừa khoảng 36-47 triệu tấn trong 3 năm tới. Còn theo quy hoạch lĩnh vực xi măng, với sức tiêu thụ trong nước năm 2020 là 93 triệu tấn thì lĩnh vực này sẽ dôi thừa 25-36 triệu tấn.

5 tháng đầu năm, xi măng và clinker của Việt Nam xuất khẩu gần 8,3 triệu tấn, thu về hơn 288 triệu USD. Bangladesh và Philippines vẫn là hai thị phần xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam.

Anh Minh