Đề xuất đánh thuế cao với ‘bất động sản lướt sóng’

UBND TP HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành 1 số biện pháp về thuế nhằm cam kết công bằng trong tiếp cận đất đai của người dân. Theo đó, cơ quan này đề nghị vận dụng mức thuế suất cao đối với nhà đất thứ 2 trở lên và các đàm phán diễn ra trong thời kì ngắn sau khi mua (trong vòng 1 năm), thường được gọi là đầu tư nhà đất lướt sóng.

Ngoài ra, TP HCM cũng cho rằng cần thu thuế của cải trên đất và trị giá tăng thêm của nhà đất đó được hưởng lợi từ việc đầu tư cơ sở vật chất cơ sở vật chất. Trên toàn cầu, 1 số đất nước đã vận dụng hình thức thu thuế trị giá tăng thêm với nhà đất tư nhân. Việc thu thuế thường được chia cho 3 thời kỳ: vững mạnh công trình, thời kỳ dùng nhà đất và khi chuyển nhượng.

Trong đề nghị, UBND TP HCM cũng kể đến việc huy động vốn cho nhà đất. Cơ quan này đề nghị Bộ Xây dựng phát hành trái phiếu thành thị, trái phiếu công trình, huy động vốn từ các nhà băng, các đơn vị nguồn vốn vay, đầu tư nguồn vốn trong và ngoài nước. Cùng với đó là ban hành cơ chế huy động vốn để đầu tư kết cấu cơ sở vật chất, chỉnh trang và vững mạnh thành thị. Đồng thời, Bộ nên nghiên cứu tạo hành lang pháp lý cho 1 số công cụ nguồn vốn mới cho thị phần nhà đất vững mạnh.

Theo UBND TP HCM, trước mắt nên cho phép thí nghiệm 1 số công cụ nguồn vốn mới cho thị phần nhà đất như Quỹ chắt lót đất đai, Quỹ tín thác nhà đất REITS, nhằm nhiều hình thức hóa nguồn vốn đầu tư vào thị phần này.

Về chính sách đất đai xã hội, Bộ cần coi xét cân đối, xếp đặt nguồn vốn từ ngân sách để Ngân hàng Nhà nước có tiêu chuẩn cấp bù lãi suất nhằm thực hành sớm chính sách đất đai xã hội để tạo thêm nguồn vốn thực hành chương trình này. Ngoài ra, UBND thành thị cũng kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác phân loại đô thị đối với trường hợp TP HCM là đô thị đặc biệt.

Theo báo cáo UBND thành thị, trên khu vực hiện có 29 công trình vững mạnh đất đai quy mô lớn, trong đó có 2 công trình với quy mô dùng đất từ 50ha trở lên và 27 công trình có tổng mức đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc quy mô căn hộ từ 1.500 căn trở lên.

Ngọc Tuyên