Đề xuất bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh ‘trói’ doanh nghiệpTheo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư trình Chính phủ tại phiên họp vun đắp luật pháp ngày 22/8, cơ quan này bắt buộc bỏ 1.930 đề nghị, điều kiện về buôn bán được cho là những giấy phép con cản trở tổ chức lâu nay. Trong số này, cơ quan ngành nghề mục tiêu bắt buộc huỷ bỏ tất cả hoặc 1 phần 302 điều kiện về vốn đầu tư. Ngoài ra, 85 điều kiện buôn bán về địa điểm và 1.336 điều kiện về kỹ năng kỹ sảo cung ứng, 127 điều kiện về phương thức buôn bán, 80 điều kiện về quy hoạch… được bắt buộc bỏ tất cả.

Ngoài ra, các điều kiện buôn bán khác liên đới đến vấn đề nhân công (trừ 1 số nghề thực thụ đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm, như nghề y, nghề kiểm toán) và 1 số điều kiện có nội dung không thích hợp khác, Bộ này cũng kiến nghị huỷ bỏ tất cả hoặc 1 phần.

“Việc vun đắp các điều kiện buôn bán phải trên hạ tầng đề nghị của thực tiễn và tham khảo căn cứ, thông lệ tốt của Tổ chức liên kết và vững mạnh kinh tế (OECD)”, Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu ý kiến.

de-xuat-bo-gan-2000-dieu-kien-kinh-doanh-troi-doanh-nghiep

Nhiều điều kiện buôn bán tại các Bộ, ngành nghề đang cản trở sự vững mạnh của tổ chức. Ảnh: AP

Trên hạ tầng này, những đổi thay về điều kiện buôn bán phải thực hành theo hướng thay các điều kiện có thuộc tính tiền kiểm, giá tiền lớn bằng các căn cứ, quy chuẩn về an toàn (an toàn cháy nổ, an toàn cần lao, có bảo đảm sản phẩm…). Thay vào đó, các Bộ, ngành nghề cần chuyển phương thức chủa quản từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cụ thể, Nhà nước cho phép tổ chức tự rà soát sản phẩm và thông báo hợp chuẩn, hợp quy…

Bộ Kế hoạch cũng cho rằng, để giảm giá tiền cho tổ chức, các cơ quan chủa quản cần ứng dụng triệt để hướng chủa quản dựa trên rủi ro; cung cấp tin tức tróc nã xuất nguyên cớ theo chuỗi, sản phẩm… để người sử dụng tuyển chọn, tự đùm bọc mình.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu chủa quản kinh tế Trung ương (CIEM) tại cuộc họp, hiện có khoảng 4.284 điều kiện buôn bán, ứng với 243 lĩnh vực đầu tư buôn bán có điều kiện. Trong số này Bộ Công Thương có số lượng điều kiện buôn bán nhiều nhất, 1.152 điều kiện; kế đến là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Y tế…

Phần lớn các điều kiện buôn bán này đang tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, gia nhập thị phần, làm cho giảm thiểu số lượng tổ chức đăng ký mới, gia tăng giá tiền cung ứng, làm cho sờn các tổ chức .

Các điều kiện buôn bán cũng làm cho giảm khó khăn thị phần, giảm năng suất và sức khó khăn cho nền kinh tế. Doanh nghiệp cũng gặp nhiều rủi ro trong giai đoạn hoạt động khi nhiều điều kiện buôn bán không rõ ràng, tạo thời cơ cho sự tùy luôn tiện của cơ quan chủa quản nhà nước và nhũng nhiễu của cán bộ… Những ảnh hưởng này đang đi trái lại và cản trở phấn đấu, biện pháp của Chính phủ về cải thiện môi trường buôn bán và cắt giảm giá tiền cho tổ chức.

Tại cuộc họp cách đây 1 ngày về rà soát các điều kiện buôn bán trong lĩnh vực xuất nhập cảng của Tổ công việc Chính phủ, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng nêu bất cập, khi để cung ứng 1 thanh chocolate tổ chức phải xin 13 loại giấy phép. Cụ thể, theo ông Dũng, trong 13 giấy phép để cung ứng chocolate thì 12 loại nguyên liệu cần 12 loại giấy phép, rốt cuộc là giấy phép công nhận thông báo thành phẩm. Câu chuyện giấy phép chồng giấy phép mà Bộ trưởng Dũng nêu không chỉ riêng với chocolate mà rất rộng rãi với nhiều loại sản phẩm khác mà tổ chức đang phải “gánh” chịu.

Anh Minh