Đề nghị kỷ luật nguyên Tổng giám đốc VicemTheo kết quả kỳ họp thứ 27, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã bắt buộc coi xét, thi hành kỷ luật với ông Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng doanh nghiệp Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Ông Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Ông Trần Việt Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng doanh nghiệp Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem).

Theo kết luận kỳ họp, trong thời kì giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vicem và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1), ông Thắng đã vi phạm quy luật tụ họp dân chủ, vi phạm điều lệ doanh nghiệp và hoạt động của Tổng doanh nghiệp.

Nguyên tổng giám đốc Vicem cũng ký ban hành và doanh nghiệp thực hành 1 số quy định về chủa quản buôn bán không đúng thẩm quyền; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm cho và nghĩa vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Việt Thắng được bổ nhậm vào vị trí Tổng giám đốc Vicem từ tháng 9/2013. Trước đó, ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Công ty Xi măng Hà Tiên 1, bao gồm cả những chức phận cao nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Liên quan đến hoạt động của Vicem, cuối năm 2016, Thanh tra Bộ Xây dựng từng kết luận xảy ra trạng thái sai phép, thua lỗ hàng ngàn tỷ trong công đoạn buôn bán, đầu tư. Trong đó, các khoản công nợ phải thu của 20 tổ chức trực thuộc Vicem lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, các khoản phải thu tại 12 doanh nghiệp thành viên ngày 1 tăng; 5 doanh nghiệp không cam kết năng lực trả tiền nợ ngắn hạn. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thuộc Vicem như Công ty tải Hải Phòng, Công ty tải Hoàng Thạch… không hoàn tất chiến lược về lợi nhuận nhưng vẫn báo thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vi phạm quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trước nguồn tin này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt buộc Bộ Xây dựng rà soát, làm cho rõ và báo cáo về Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, khi đàm đạo với VnExpress thời điểm đó, ông Trần Việt Thắng cho biết về số nợ thì có hai phần ba là nợ nội bộ giữa các doanh nghiệp con trong tổng doanh nghiệp với nhau và không có bảo lãnh. Các doanh nghiệp đều cam kết việc trả tiền nợ đúng hạn. Tỷ lệ dư nợ trên kế quả buôn bán cũng không đáng ngại.

Tháng 9/2017, ông Trần Việt Thắng thôi chức Tổng giám đốc Vicem. Sau đó, ông Bùi Hồng Minh, Phó tổng giám đốc đã được bổ nhậm tạm nhận bàn giao vị trí này.

Minh Sơn