Đất Xanh vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017Tập đoàn nhà đất Đất Xanh được bình chọn là 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2017 theo báo cáo Vietnam Report 2017 thông báo tại Hà Nội ngày 19/1.

Trong số 29 doanh nghiệp lĩnh vực nhà đất trên bảng xếp hạng, Đất Xanh xếp thứ 11. Đại diện Đất Xanh khẳng định kết quả là chứng minh cho tốc độ vững mạnh và vị thế của tập đoàn trên thị phần nhà đất Việt Nam.

Để được xếp hạng tại VNR500, các doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về tổng doanh số, của cải, cần lao, lợi nhuận sau thế, chỉ số sinh lời ROA, ROE, có bảo hành lâu dài truyền thông…

Ông Vũ Quốc Việt Nam - đại diện Đất Xanh nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

Ông Vũ Quốc Việt Nam – đại diện Đất Xanh nhận giải thưởng từ ban doanh nghiệp.

Ông Vũ Quốc Việt Nam – Giám đốc cấp cao Đất Xanh cho biết tập đoàn tụ hội vào bốn trị giá cốt lõi gồm khát vọng, chính trực, giỏi, nhân bản để chứng minh kỹ năng trên thị phần. Theo đó, các mặt hàng nhà đất của Đất xanh được ưu ái vững mạnh quan hệ lâu dài, tầm giá và nhà cung cấp.

Sau 15 năm hoạt động, Tập đoàn Đất Xanh hiện có màng lưới sản xuất rộng khắp trên cả nước. Đại diện tập đoàn cho biết Đất Xanh đang hướng đến chỉ tiêu trở thành 1 trong 10 doanh nghiệp vững mạnh nhà đất tốt nhất Đông Nam Á

Năm 2017, Đất Xanh là 1 trong những doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng tốt về doanh số và lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế hợp lực toàn tập đoàn đạt 751 tỷ đồng (gấp 140% so với năm 2016) và đạt 107% tiêu chí lợi nhuận đại hội đồng cổ đông giao năm 2017. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2017 là 2.479 đồng. Tổng vốn tính đến ngày 31/12/2017 đạt hơn 10.285 tỷ đồng (tăng 85% so với đầu năm) trong đó có 1.823 tỷ đồng bạc mặt (chiếm 18% tổng của cải).

Các doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí tổng doanh số, tài sản, lao động, lợi nhuận sau thế, chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín truyền thông...

Các doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chí tổng doanh số, của cải, cần lao, lợi nhuận sau thế, chỉ số sinh lời ROA, ROE, có bảo hành lâu dài truyền thông…

Qua màng lưới sản xuất, Đất Xanh đã đầu tư, vững mạnh nhiều công trình quy mô lớn. Tới hiện nay, doanh nghiệp này đã sản xuất 22.108 mặt hàng, trong đó hơn 8.607 mặt hàng do Đất Xanh trực tiếp hoặc kết hợp đầu tư. Năm ngoái tập đoàn đã vững mạnh thêm hơn 500.000m2 sàn vun đắp cho quỹ đất ngắn hạn và hơn 350 ha cho quỹ đất dài hạn qua hình thức M&A.

Đại diện tập đoàn cho biết, năm 2018, Đất Xanh sẽ đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, triển khai các công trình quy mô lớn, kết hợp với các quỹ đầu tư quốc tế, mở mang mạng lới nhằm đưa ra thị phần 30.000 đến 35.000 mặt hàng (hình thức đầu tư, kết hợp đầu tư, sản xuất).

Lương Liễu