Đảng ủy PV GAS đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạoDưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), đã lãnh đạo tổng tổ chức từng bước thực hiện không thua và thu những kết quả ái mộ trên các lĩnh vực, tiếp diễn giữ vững tốc độ lớn mạnh, không dừng ổn định, tăng tiến đời sống vật chất, ý thức cho cán bộ viên chức.

Vai trò của lãnh đạo PV GAS

Là tổ chức Đảng được giao quyền cấp trên cơ sở vật chất, Đảng ủy PV GAS có 72 tổ chức cơ sở vật chất Đảng trực thuộc và hơn 900 Đảng viên. Đảng ủy PV GAS đã mô tả chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo vun đắp và thực hiện có hiệu quả mục tiêu lớn mạnh dài hạn, trung hạn, tiêu chí cung ứng buôn bán hàng năm của tổ chức.

polyad

Nhiều năm liền, Đảng ủy PV GAS được giám định là “Trong sạch, vững mạnh, điển hình”.

Đảng ủy PV GAS đã lãnh đạo xếp đặt, thay đổi hăng hái, cơ cấu lại công ty, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước trong công ty; lãnh đạo công việc thay đổi hăng hái công nghệ – công nghệ; công việc đùm bọc môi trường; lớn mạnh nguồn nhân công; thực hiện các nhiệm vụ đối với Nhà nước; thực hiện chế độ, chính sách đối với người cần lao và tăng tiến hiệu quả công ty theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước…

Trong nhiều năm qua, tổ chức đã khiến cho tốt chức năng, nhiệm vụ, luôn giữ vai trò không thể xem nhẹ trong lãnh đạo và hoàn tất tuyệt vời nhiệm vụ cấp trên giao.

Đơn vị đã lãnh đạo tổng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chủa quản cung ứng đạt kết quả cao, vận hành liên tục, an toàn bộ máy công trình khí. Nhiều năm, PV GAS đều hoàn tất vượt mức tiêu chí được giao; đưa vào dùng nhiều công trình mới, góp phần không thể xem nhẹ trong việc tăng sản lượng khí cung cấp, chủ động nguồn cung và bình ổn thị phần LPG.

Đây còn là 1 trong những tổ chức dẫn đầu về doanh số và lợi nhuận trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, góp phần không thể xem nhẹ trong việc thực hiện nhiệm vụ cam đoan an ninh năng lượng quốc gia.

Thương hiệu PV GAS càng ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước, tham dự hăng hái vào thị phần ngành nghề công nghiệp khí quốc tế, là bạn hàng, đối tác tin cậy của nhiều công ty ngành nghề khí lớn mạnh trên toàn cầu.

Với những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện không thua nhiệm vụ, Đảng ủy PV GAS nhiều năm liền được giám định là “Trong sạch, vững mạnh, điển hình”. Đây là tập thể hoàn tất tuyệt vời nhiệm vụ, phát huy đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn bộ máy chính trị của tổng tổ chức, là trọng tâm kết đoàn, được Đảng viên và quần chúng. # tín nhiệm.

Không dừng thay đổi hăng hái

Trong công đoạn lãnh đạo, Đảng ủy PV GAS luôn bám sát và thực hiện các quy định, chỉ dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, Đảng ủy PV GAS đã thực hiện quy định 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Đảng ủy cấp, trên cơ sở vật chất trong công ty nhà nước và công ty có vốn nhà nước chi phối”. Từ đó, tổ chức tăng tiến vai trò và bổn phận lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Đảng ủy tổng tổ chức đã thực hiện tốt công việc kết hợp với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc trong thực hiện chức trách, quyền hạn được giao; luôn chú trọng thay đổi hăng hái phương thức lãnh đạo theo hướng bám sát công việc, tiến độ cụ thể, tậu tòi mọi biện pháp để thực hiện công việc nhanh và hiệu quả nhất.

Nhằm tăng tiến vai trò lãnh đạo và từng bước thay đổi hăng hái nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng ủy tổng tổ chức đã cắt cử các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tham dự sinh hoạt cùng Chi bộ, nhằm bám sát các hoạt động từng tổ chức cơ sở vật chất. Đồng thời, Đảng ủy kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, đảng viên kiểu mẫu, có thành tích tuyệt vời để thực hiện tốt công việc rà soát giám sát của Đảng ủy tại tổ chức.

polyad

Công tác lớn mạnh Đảng viên được Đảng ủy PV GAS thực hiện theo đúng tiêu chí quy định.

Đảng ủy PV GAS không dừng đẩy mạnh cách tân hành chính, chống bệnh quan liêu, giấy má, giảm bớt họp hành không không thể bỏ qua, thực hiện không tốn, rộng rãi hình thức họp giao ban trực tuyến, đưa công nghệ tin tức vào các lĩnh vực chủa quản, chỉ đạo của tổng tổ chức, nâng cấp bộ máy cam đoan chuyên dụng cho điều hành qua mạng tin tức điện tử. Nội dung sinh hoạt Đảng tại đa số Chi bộ cũng được thay đổi hăng hái gắn liền với nhiệm vụ cung ứng buôn bán của tổ chức, góp phần không thể xem nhẹ vào thúc đẩy sự lớn mạnh của công ty.

Ngoài ra, Đảng ủy tổng tổ chức luôn chú trọng thực hiện đúng quy trình giám định có bảo đảm tổ chức cơ sở vật chất đảng và đảng viên, cam đoan quy trình chặt chẽ, khách quan, đúng bản tính. Đặc biệt, Đảng ủy thay đổi hăng hái quan niệm giám định cán bộ để cán bộ, Đảng viên không khiến cho theo nếp cũ, hài lòng có Đảng viên không hoàn tất nhiệm vụ trong tập thể hoàn tất tốt nhiệm vụ.

Đánh giá cán bộ tiêu chí vào kết quả cung ứng buôn bán, hiệu quả, có bảo đảm công việc với chức trách được giao. Hoạt động này nhằm tăng tiến có bảo đảm lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể, tính chống chọi trong mọi sinh hoạt của Đảng từ cấp Đảng bộ tổng tổ chức đến các chi bộ.

Trong công việc lớn mạnh Đảng viên mới, Đảng ủy PV GAS xét duyệt hoạt động của các tổ chức đoàn thể để giáo dục, động viên người cần lao thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức, chấp hành tốt nội quy, quy chế, văn hóa công ty, hăng hái tham dự hoạt động phong trào văn hóa – thể thao, an sinh xã hội. Những hoạt động này nhằm tăng tiến nhận thức, giác ngộ xuất sắc cho người cần lao, chủ động phát hiện và bồi bổ nguyên tố hăng hái để hấp thu vào Đảng, nhân rộng điển hình điển hình để khiến cho động lực cho quần chúng. #, người cần lao trong tổ chức.

Trung bình hàng năm, Đảng ủy tổng tổ chức hấp thu 60 Đảng viên mới. Công tác lớn mạnh Đảng viên được thực hiện theo đúng tiêu chí quy định, coi trọng có bảo đảm, quan tâm đến những nơi còn ít hoặc chưa có Đảng viên.

(Nguồn: PV GAS)