Đăng ký Internet Banking phải dùng số điện thoại ‘chính chủ’Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra văn bản buộc phải các ngân hàng thương nghiệp phải xin hứa số dế yêu đăng ký nhà sản xuất ngân hàng điện tử là số dế yêu chính chủ trương mục nhằm ngăn việc bán lại cho tù hãm.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM nhận được công văn của Công an Thành thị trấn cảnh báo có hiện tượng tù hãm gọi dế yêu mạo danh là cán bộ công an, dò la viên tòa án buộc phải bị hại ra ngân hàng mở trương mục đứng tên của mình; đồng thời đăng ký nhà sản xuất internet banking bằng số dế yêu do chính tù hãm cung cấp.

Khi khách hàng đăng ký dịch vụ internet banking thì nhân viên ngân hàng phải trao đổi với khách, hỏi rõ số điện thoại đăng ký dịch vụ có phải chính chủ không để kịp thời cảnh báo.

Khách hàng đăng ký nhà sản xuất internet banking được buộc phải khai báo số dế yêu “chính chủ”.

Sau đó, các đối tượng tù hãm sẽ đăng nhập chuyển tiền qua trương mục khác bằng Internet Banking. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước buộc phải trong trường hợp quý khách hàng đăng ký nhà sản xuất ngân hàng điện tử thì viên chức ngân hàng phải bàn bạc với khách, hỏi rõ số dế yêu đăng ký nhà sản xuất có phải của quý khách hàng đang tiêu dùng hay không để kịp thời cảnh báo.

Trong trường hợp thắc mắc mở thẻ để giao lại cho đối tượng khác thì viên chức ngân hàng phải đề nghị quý khách hàng không thực hành thương lượng để hạn chế bị các đối tượng xấu lường đảo.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM đã gửi văn bản đến các ngân hàng trên khu vực buộc phải các ngân hàng rộng rãi, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tù hãm đến từng cán bộ, viên chức, thương lượng viên trong bộ máy. Đồng thời tin tức đến quý khách hàng để cảnh giác, không rơi vào bẫy tù hãm.

Các Ngân hàng thương nghiệp cũng được buộc phải đề nghị giải pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các vụ việc lường đảo, hạn chế để xảy ra tổn thất, mất an toàn hoạt động.

Trong trường hợp xảy ra các vụ việc lường đảo, cướp đoạt tiền tài quý khách hàng và ngân hàng thì phải kịp thời báo cáo cơ quan chức năng và triển khai các giải pháp xử lý kịp thời.

Thanh Lê