Đại gia Yên Bái bán vàng mã thu chục tỷ mỗi thángLuỹ kế kế quả buôn bán thuần bán hàng và cung cấp nhà sản xuất giảm hơn 50 tỷ đồng so với năm trước, xuống còn 272 tỷ đồng làm Công ty cổ phần Lâm nông phẩm thực phẩm Yên Bái (mã CK: CAP) đứt mạch tăng trưởng kế quả buôn bán liên tục trong suốt 1 thập niên.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, nguồn gốc chính tác động đến kết quả buôn bán năm 2017 là do sức ép khó khăn gay gắt và thị phần tiêu thụ – đặc biệt là Trung Quốc, tình hình ngày 1 phức tạp.

Hoạt động xuất khẩu đóng góp hơn 31% vào tổng kế quả buôn bán (tương đương 85 tỷ đồng), giảm mạnh về tỷ trọng lẫn trị giá so với năm trước. Cơ cấu kế quả buôn bán phân theo mặt hàng không có nhiều biến động khi hai mặt hàng chủ lực là giấy đế và vàng mã chiếm gần 62%, tương đương 168 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng doanh nghiệp thu về hơn 14 tỷ đồng từ đội ngũ hàng đặc biệt, nhưng giá vốn bán hàng tăng đột biến làm tỷ suất lợi nhuận gộp chưa đến 7%.

Bình quân mỗi tháng Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái thu hơn 14 tỷ đồng từ vàng mã, giấy đế.

Bình quân mỗi tháng Lâm nông phẩm thực phẩm Yên Bái thu hơn 14 tỷ đồng từ vàng mã, giấy đế.

Chi phí bán hàng và chủa quản đơn vị giảm đáng kể vẫn chẳng thể giúp lợi nhuận ròng rã thoát khỏi hiện trạng tăng trưởng âm. Doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận ròng rã giảm 37% so với năm trước, xuống xấp xỉ 13 tỷ đồng và kém xa tiêu chí 18 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm.

Tính đến cuối năm, tổng của cải của đại gia Yên Bái vào khoảng 120 tỷ đồng. Con số này nhích nhẹ do trị giá hàng tồn kho tăng đột biến đến 32 tỷ đồng và doanh nghiệp cũng phải trích lập ngăn ngừa giảm giá. Nợ phải trả cũng tăng mạnh lên trên 55 tỷ đồng do nảy sinh khoản vay ngắn hạn nhà băng.

Công ty Lâm nông phẩm thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, thành lập năm 1972 và cổ phần hoá với vốn điều lệ khoảng 5 tỷ đồng vào năm 2004. Lợi nhuận mỗi năm không lớn nhưng nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn duy trì chính sách cổ tức tuyệt vời dành cho cổ đông. Hồi tháng 7/2017, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 34%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 3.400 đồng. Mức cổ tức cao nhất từ khi đơn vị này niêm yết trên sàn chứng khoán là 65% bằng tiền và 40% bằng cổ phiếu.

Phương Đông