Đại gia tài chính Hàn Quốc muốn rót vốn vào Fintech ViệtThông tin này được ông Kim Jung Tai – Chủ tịch Tập đoàn vốn đầu tư Keb Hana (Hàn Quốc) nêu tại buổi tiếp kiến Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ngày 5/1.

Đánh giá cao môi trường buôn bán ổn định của Việt Nam, ông Kim Jung Tai cho biết, đang kết hợp với 1 nhà băng của Việt Nam nhưng thời kì tới tập đoàn này sẽ rót vốn đầu tư trực tiếp hoặc qua các Quỹ để kết hợp với các định chế vốn đầu tư, tổ chức vốn đầu tư – kỹ thuật Fintech nhằm khai thác lĩnh vực trả tiền di động.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ hoan nghênh và đón tiếp các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Keb Hana tới đầu tư, góp phần vững mạnh nhiều hình thức thị phần vốn đầu tư của Việt Nam.

Các Fintech Việt Nam đang giành được mối quan tâm của các nhà đầu tư ngoại.

Các Fintech Việt Nam đang giành được mối quan tâm của các nhà đầu tư ngoại.

Cho biết Việt Nam đang tập kết đầu tư cho hạ tầng vật chất hạ tầng với nguồn vốn lớn xét duyệt các hình thức kết hợp công tư (PPP), Phó thủ tướng ý nguyện Keb Hana có thể tham dự mạnh mẽ vào hoạt động cơ cấu lại nhà băng Việt Nam. “Chính phủ Việt Nam xác định năm 2018 là năm tăng tốc cơ cấu lại bộ máy nhà băng, vốn đầu tư và đây là thời cơ đầu tư, kết hợp của các Tập đoàn vốn đầu tư như Keb Hana”, Phó thủ tướng cho biết.

Hướng tới việc trả tiền không sử dụng tiền mặt, không riêng nhà băng truyền thống, các Fintech cũng vững mạnh mạnh trong cuộc đua giành thị phần trả tiền điện tử. Số lượng các doanh nghiệp được cấp phép trở thành trung gian trả tiền đã tăng gấp 3 lần trong năm 2017.

Anh Minh