Đại gia Hàn Quốc thâu tóm 2 công ty con của Gemadept

Công ty CP Gemadept (HOSE: GMD) vừa ban bố nguồn tin về việc chuyển nhượng 50,9% vốn của Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và 50,9% vốn của Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding cho CJ Logistics – tổ chức con của CJ Group (Hàn Quốc). Sau đàm phán, sở hữu của Gemadept tại 2 tổ chức này giảm xuống còn 49,1%.

Việc thoái vốn này là 1 phần trong chỉ tiêu bán vốn tại các tổ chức người tham gia cho đối tác chỉ tiêu đã được cổ đông Gemadept chuẩn y tại phiên họp thường niên 2017.

Theo san sớt của ông Đỗ Văn Minh, Tổng giám đốc Gemadept thời điểm đó, hai tổ chức trên là pháp nhân được thành lập mới theo chỉ tiêu tái cấu trúc hoạt động buôn bán của tổ chức. Nguồn thặng dư chuyển nhượng cổ phần tại hai tổ chức này sẽ được tiêu dùng để chia cổ tức đặc thù. Tỷ lệ này dự tính là 85% bằng tiền mặt (tương đương 8.500 đồng mỗi cổ phiếu).

Trong báo cáo phân tách giữa tháng 8, Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) ước tính lợi nhuận của Gemadept từ thương vụ thoái vốn tại 2 tổ chức con này có thể đạt 2.400 tỷ đồng. HSC cũng nâng dự đoán cho năm 2017 của Germadept lên 3.899 tỷ đồng doanh số thuần và 555 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 27% so với cùng kỳ.

Cũng theo ban bố mới ban bố, Gemadept cho biết việc chuyển nhượng cổ phần trên không bao gồm phần vốn góp của tổ chức tại 7 tổ chức khác là Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCSC), Tiếp vận “K” Line-Gemadept (KGL), Vận vận chuyển Liên Ước (YJC), OOCL Logistics, ISS- Gemadept, Dịch vụ Vận vận chuyển tổng hợp V.N.M và Vận vận chuyển Hàng hải Thái Bình Dương.

Minh Sơn