Đại gia giàn khoan hoàn thành kế hoạch thoát lỗBáo cáo vốn đầu tư vừa được Tổng tổ chức cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Driliing, mã CK: PVD) thông báo ghi nhận kết quả buôn bán công đoạn cuối năm tăng đột biến. Theo đó, kế quả kinh doanh bán hàng và cung cấp nhà sản xuất đạt hơn 1.188 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 7 lần, lên mức 254 tỷ đồng nhờ không lãng phí đáng kể giá tiền vốn đầu tư và bán hàng.

Giá dầu thế giới phục hồi tác động trực tiếp đến đơn giá cho thuê giàn khoan PV Drilling.

Giá dầu toàn cầu hồi phục ảnh hưởng trực tiếp đến đơn giá cho thuê giàn khoan PV Drilling.

Ban lãnh đạo PV Drilling cho biết, kết quả buôn bán quý IV được cải thiện chính yếu đến từ việc số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động tăng mạnh. Công ty cũng tiếp diễn thực hành các giải pháp tinh gọn hệ thống, hoàn nhập Quỹ lớn mạnh công nghệ kỹ thuật của các năm 2013, 2014 và 2015 chưa tiêu dùng hết theo quy định.

Lũy kế kế quả kinh doanh thuần cả năm đạt xấp xỉ 3.900 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với năm trước. Sau khi trừ giá vốn bán hàng và giá tiền liên đới, tổ chức báo lỗ thuần từ hoạt động buôn bán hơn 477 tỷ đồng. Thu nhập khác lên đến 634 tỷ đồng giúp PV Drilling bù đắp vào khoản lỗ này để ghi nhận lãi sau thuế xấp xỉ 12 tỷ đồng, giảm gần 17 lần so với năm trước.

Dù vậy, kết quả này vẫn chưa giúp PV Drilling trở lại thời hoàng kim công đoạn 2012-2014. Cùng với việc thị phần dầu khí khởi đầu có những dấu hiệu hăng hái khi giá dầu tăng trên 70 USD 1 thùng và đơn giá cho thuê giàn khoan trong gianh giới dần được cải thiện, ban lãnh đạo PV Drilling kỳ vọng thời kì tới vẫn duy trì kết quả buôn bán ổn định.

Phương Đông