Đại gia dầu khí bị truy thu thuế cả trăm tỷ đồng

Theo kết luận của Tổng cục Thuế, dù rằng PV GAS đã nộp thuế theo quy định nhưng trong giai đoạn thực hành, còn nảy sinh 1 số nghiệp vụ chưa đúng dẫn đến nảy sinh trách nhiệm nộp thuế với tổng số tiền truy vấn thu phải nộp nảy sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp gần 106 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với phần truy vấn thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về luật pháp thuế cũng như ý kiến về ghi nhận kế quả kinh doanh, mức giá và thời điểm vận dụng thuế suất tính thuế thu nhập đơn vị dẫn đến thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp hơn 82,6 tỷ đồng.

Số tiền này bao gồm kê khai và nộp thiếu thuế trị giá gia tăng 1,367 tỷ đồng; tính thiếu thuế nhà thầu nước ngoài gần 345 triệu đồng; thiếu thuế thu nhập tư nhân hơn 510 triệu đồng và gần 80,4 tỷ đồng tính thiếu thuế thu nhập đơn vị.

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp của doanh nghiệp là hơn 23,3 tỷ đồng.

Để khắc phục sự việc trên, đơn vị này cho biết, sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán bán hàng hiện hành để cam đoan việc bút toán, ghi nhận mức giá đúng kỳ, đúng chế độ.

Trong năm 2017, giá dầu liên tục tăng giúp PV GAS có lợi nhuận khá tốt. Hết qúy III, kế quả kinh doanh đạt 47.699 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.073 tỷ, tuần tự tăng 9,4 và 45,9% so với cùng kỳ. Nhờ mức lợi nhuận tăng trưởng tốt nên cổ phiếu đơn vị này tăng mạnh trong năm qua.

Thi Hà