Đại biểu Quốc hội tranh luận chuyện ‘tăng trưởng phụ thuộc dầu thô’Sáng 24/5, Quốc hội bước vào phiên bàn thảo giám định bổ sung diễn biến tăng trưởng kinh tế xã hội 2017 và những tháng đầu năm 2018.

Ông Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) – Uỷ viên Uỷ ban Tài chính ngân sách giám định cao những điểm sáng trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt sắp xếp lại lập kỷ cương, nỗ lực cao của Chính phủ… để đạt những tiêu chí về tăng trưởng, lạm phát. Lưu ý những vấn đề được ví như “khoảng yên tăng trưởng kinh tế”, ông nhắc, chẳng hạn khai thác dầu thô không vượt chỉ tiêu đầu năm thêm 1,29 triệu tấn thì không đạt chiến lược tăng trưởng.

Ông Hoàng Quang Hàm - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội. Ảnh: Q.H

Ông Hoàng Quang Hàm – Uỷ viên túc trực Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội. Ảnh: Q.H

Đồng tình báo cáo Chính phủ, tăng trưởng đang giảm dần sự lệ thuộc vào khai thác dầu thô, nhưng ông Hàm cho rằng tăng trưởng đang phải “bù đắp từ khai thác thêm dầu”.

Phân tích vấn đề này, Uỷ viên túc trực Uỷ ban Tài chính ngân sách Quốc hội nêu, theo tính toán 1 triệu tấn dầu góp 0,2-0,3% tăng trưởng GDP, nên chẳng hạn không có nguyên tố này, GDP chỉ đạt 6,4-6,6%. “Như vậy tăng trưởng vượt chiến lược nhưng tăng trưởng từ phân phối buôn bán không đạt kỳ vọng, phải bù đắp từ khai thác thêm dầu. Đây là khoảng yên trong tăng trưởng 2017 cần nhìn nhận”, đại biểu Hàm dứt khoát.

Ngoài ra, quy mô GDP 2017 đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, nghĩa là phải nỗ lực 2 năm vẫn chưa đạt như kỳ vọng đặt ra từ năm 2016. Theo ông, với nền kinh tế đang khao khát vươn lên, quy mô GDP khoảng 5 triệu tỷ đồng là khiêm tốn nên cần phải nhìn nhận thoả đáng.

Đánh giá các biện pháp Chính phủ đưa ra trong báo cáo “căn cơ, toàn diện”, nhưng ông Hàm nhấn mạnh, với nguồn lực có hạn thì cần biện pháp ưu ái. Cụ thể, cần tụ hội toá gỡ hồ sơ hành chính, giảm tầm giá logistic, lôi kéo FDI theo hướng tuyển chọn, liên kết với công ty trong nước; phân bổ vốn hợp lý theo ngành nghề, vùng và có chính sách vốn đầu tư thích hợp…

Phiên bàn thảo sôi nổi hơn khi có đại biểu xin tranh biện về quan niệm “tăng trưởng phụ thuộc vào dầu thô” mà ông Hàm nêu.

Đại biểu Quốc hội tranh luận về tăng trưởng phụ thuộc dầu thô

Đại biểu Quốc hội tranh biện về tăng trưởng phụ thuộc dầu thô

*Ba đại biểu tranh biện về tăng trưởng phụ thuộc dầu thô

Ông Trần Quang Chiểu (Nam Định) tỏ ý không đồng tình, ông giơ cao tập báo cáo Chính phủ lên tận mắt nhìn và đọc cứ liệu. Năm 2016 khai thác dầu thô là 15,2 triệu tấn. Kế hoạch năm 2017 khai thác 13,28 triệu tấn, nhưng thực hành 13,55 triệu tấn.

Như vậy, khai thác dầu thô năm 2017 tăng gần 200.000 tấn, khi mà năm 2016 khai thác “hụt” 1,6 triệu tấn so với chỉ tiêu. “Một triệu tấn dầu thô góp 0,25% vào tăng trưởng, nên năm 2016 tăng trưởng âm về dầu thô”, ông Chiểu kết luận.

Về than, năm 2016, khai thác 38,73 triệu tấn than. Năm 2017 cũng giảm gần 2 triệu tấn so với chỉ tiêu. “Nếu chỉ tăng trưởng 1 triệu tấn than là 0,014 điểm tăng trưởng thì 2 triệu tấn than này đã giảm bao lăm. Hay nhắc cách khác không đạt chỉ tiêu so với 2016, khi mà năm 2016 tăng trưởng khai khoáng đều âm”, ông nhắc thêm.

Đại biểu Trần Quang Chiểu không đồng tình nhận định tăng trưởng phụ thuộc dầu thô của Đại biểu Hoàng Quang Hàm. Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Trần Quang Chiểu không đồng tình nhận định “tăng trưởng phụ thuộc dầu thô” của Đại biểu Hoàng Quang Hàm. Ảnh: Quốc hội.

Trước những dữ liệu “đọc thấy, nhận ra từ báo cáo Chính phủ”, đại biểu tỉnh Nam Định thắc mắc “không rõ con số đại biểu nhắc khai thác vượt 1,2 triệu tấn dầu thô đưa ra ở đâu.

Nhắc lại giám định của mình tại phiên bàn thảo ở đội về kinh tế xã hội, ông khẳng định thiện cảm nhất trong điều hành Chính phủ năm 2017 là năm trước tiên tăng trưởng không dựa vào khai thác tài nguyên, khai khoáng. “Nói dựa vào khai thác dầu thô, than xi măng là không thoả đáng”, ông khẳng định.

Tranh luận lại với ông Chiểu, ông Hoàng Quang Hàm nhắc, mình hợp nhất với báo cáo Chính phủ “tăng trưởng đang giảm dần về phụ thuộc khoáng sản, dầu thô”. Tuy nhiên ông cho rằng, báo cáo Chính phủ thêm tiêu chí như quy đổi ra giá từng tỷ trọng của các nguyên tố tăng trưởng để dễ so sánh, đại biểu dễ mường tưởng.

Về số liệu đại biểu Chiểu nhắc “không biết lấy từ đâu ra”, ông Hàm dẫn lại báo cáo số 193 của Chính phủ ngày 16/5 nhắc, thực hành cả năm sản lượng dầu trả tiền đạt 13,57 triệu tấn và tăng 1,29 triệu tấn. Nghĩa là đã khai thác và trả tiền vượt 1,29 triệu tấn, thực ra trả tiền này mới tác động GDP.

“Tôi giám định cao Chính phủ vì tôi và các bạn đã thoát dần tăng trưởng phụ thuộc dầu thô vì “đây là của để dành”, song bức tranh tăng trưởng cần nhìn nhận bản tính”, ông nhấn mạnh.

Bấm nút phát biểu sau đó, song bản tính là tranh biện, ông Nguyễn Quang Dũng (Quảng Nam) tỏ bày không đồng tình với nhận định “tăng trưởng chính yếu phụ thuộc vào dầu thô”. Ông minh chứng bằng con số thu ngân sách Nhà nước năm 2017, mức 1,288 triệu tỷ đồng, thu dầu thô trên 49.580 tỷ đồng, chiếm 3,8%. Số đóng góp của dầu thô trong độing ngân sách chỉ 3,8% là không lớn. Như vậy phát biểu của đại biểu Hàm dễ gây hiểu nhầm tăng trưởng 2017 chính yếu từ dầu thô”, ông khẳng định.

Về trị giá, báo cáo Chính phủ cũng nêu, độing thu tăng 76.480 tỷ đồng trong đó dầu thô tăng 11.280 tỷ đồng, chiếm 14,75%.

Phân tích số liệu vị đại biểu này đồng ý là dầu thô tăng có đóng góp nhưng tăng trưởng kinh tế không chính yếu từ nguyên liệu này. “Báo cáo Chính phủ là chính xác, tăng chính yếu từ thu nội địa khi chiếm 54,7% độing thu ngân sách Nhà nước 2017”, ông nhắc.

Hoài Thu