Đà Nẵng chưa cho thí điểm Uber

Chiều 2/8, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở liên lạc chuyển vận TP Đà Nẵng, cho biết thành thị chưa triển khai thử nghiệm vận dụng Uber. Tuy nhiên, trên blog của Công ty TNHH Uber Việt Nam hiện xuất hiện tin tức về việc Uber Việt Nam triển khai thử nghiệm nhà cung cấp gọi xe qua vận dụng Uber tại thành thị Đà Nẵng từ ngày 1/8 đến 8/8.

“Chủ trương của thành thị Đà Nẵng là chưa thực hành thể nghiệm triển khai vận dụng công nghệ hỗ trợ điều hành và kết nối hoạt động chuyển vận hành khách theo ký kết tại thành thị Đà Nẵng cho đến khi có kết quả tổng kết 2 năm thực hành thể nghiệm của Bộ Giao thông chuyển vận và Chính phủ”, công bố của Sở nêu.

Đà Nẵng cũng đang chờ Bộ Giao thông ban hành các văn bản quy bất hợp pháp luật quy định cụ thể về điều hành hoạt động của loại hình chuyển vận này nhằm hạn chế những hệ quả bị động, không kiểm soát được như tại các địa phương đang triển khai thể nghiệm.

Trong thời kì Chính phủ chưa ban hành các văn bản quy bất hợp pháp luật có liên đới đến loại hình này, Sở Giao thông TP Đà Nẵng buộc phải Công ty TNHH Uber Việt Nam ngừng các hoạt động thử nghiệm, PR, quảng cáo có liên đới vận dụng gọi xe của Uber tại thành thị Đà Nẵng.

Để ổn định quy trình chuyển vận tại địa phương, Sở Giao thông chuyển vận Đà Nẵng sẽ cộng tác với các sở, lĩnh vực có liên đới tăng cường rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt động buôn bán chuyển vận theo quy định hiện hành.

Vẫn theo Sở Giao thông, thành thị Đà Nẵng sẽ khiến cho việc với Uber Việt Nam để ngừng việc triển khai thử nghiệm vận dụng Uber tại Đà Nẵng. Hiện lĩnh vực đã gửi công văn cho phía tổ chức.