Cục Thuế TP HCM mời hơn 14.500 người kinh doanh qua mạng lên làm việcBáo cáo Công tác thanh, rà soát thuế năm 2017, Cục Thuế TP HCM cho biết, tính đến cuối năm qua, cơ quan thuế Thành thị trấn đã gửi 14.543 giấy mời tới trang web thương nghiệp điện tử và chủ các trương mục Facebook có buôn bán, sau đó đã lập biên bản xác định số liệu với 3.990 trường hợp.

Hơn 14.500 người buôn bán qua mạng được Cục Thuế TP HCM mời làm việc trong năm 2017.

Hơn 14.500 người buôn bán qua mạng được Cục Thuế TP HCM mời khiến cho việc trong năm 2017.

Lãnh đạo Cục Thuế TP HCM cho biết, về quy tắc, hoạt động trong lĩnh vực thương nghiệp điện tử hay trên Facebook có buôn bán thường xuyên phải kê khai thuế. Do vậy, cơ quan thuế đã triển khai công việc này xuyên suốt trong năm qua nhằm giúp hồ hết người nộp thuế hoạt động qua mạng xác định được sứ mạng phải kê khai và nộp thuế cũng như nắm rõ được chính sách thuế để tự giác thực hành việc kê khai nộp thuế.

Ngành thuế đã tập hợp rà soát đối chiếu và rà soát kê khai của nhiều trường hợp. Chẳng hạn như rà soát hai đơn vị buôn bán thương nghiệp điện tử và thu được 8,7 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan thuế rà soát hai tư nhân buôn bán bán hàng qua mạng khác thu được 10,8 tỷ đồng.

Theo nhiều chuyên gia, việc thu thuế người bán hàng trên Facebook là không đơn thuần. Mỗi đơn vị, tư nhân hiện có thể sở hữu nhiều trương mục khác nhau trên mạng xã hội để buôn bán. Việc mua bán lại chính yếu được đàm phán bằng tiền mặt nên khó giám sát. Đó là chưa đề cập việc phân biệt các shop sử dụng Facebook vào mục đích gì, để khuyên dăn, tiếp thị hay để bán mặt hàng, nhà sản xuất. Ngoài ra, 1 số người buôn bán trên Facebook như 1 việc khiến cho thời vụ hoặc kiếm thêm thu nhập…

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục thuế Thành thị trấn cho rằng, kế hoạch của chương trình này là nhằm thực hành quy tắc công bằng, tức có buôn bán thì phải thực hành sứ mạng thuế, còn thu được bao lăm sẽ tùy diễn biến buôn bán thực tiễn.

Thanh Lê