Cứ hai doanh nghiệp ra đời lại có một dừng hoạt động

Cục Quản lý đăng ký buôn bán (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa có báo cáo về diễn biến đăng ký công ty trong 4 tháng đầu năm 2018.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 41.295 công ty đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 412.000 tỷ đồng, tăng 4,3% về số công ty so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đăng ký bình quân 1 công ty thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Riêng tháng 4, 14.510 công ty thành lập mới với số vốn đăng ký là 133.500 tỷ đồng, tăng 79,5% về số công ty và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Số công ty thành lập mới tụ họp chính yếu ở 1 số lĩnh vực như bán sỉ – bán sỉ – tu tạo ôtô, xe máy (chiếm 34,2%); vun đắp (chiếm 13,7%); công nghiệp chế biến, chế tác (chiếm 12,3%).

Ngành bán sỉ – bán sỉ – tu tạo ôtô, xe máy có số công ty đăng ký nhiều nhất, nhưng xét về tỷ lệ gia tăng công ty so với cùng kỳ năm trước thì lĩnh vực buôn bán nhà ở có tỷ lệ cao nhất với 42,5%.

Xét về vốn đăng ký, lĩnh vực buôn bán nhà ở cũng có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với 116.750 tỷ đồng, chiếm 28,3% trên tổng số đăng ký.

Nếu tính cả 749.000 tỷ đồng của gần 12.200 lượt công ty đổi thay tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đạt 1,16 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 4 tháng cả nước cũng ghi nhận gần 26.300 công ty tạm thời giới hạn hoạt động, bao gồm 14.187 đăng ký tạm thời dừng buôn bán có thời hạn và 12.090 dừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải phóng.

Số công ty hoàn thành hồ sơ giải phóng trong 4 tháng đầu năm đạt 4.699 công ty, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng chính vẫn là công ty có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, với gần 4.300 công ty, chiếm 91,4%.

Minh Sơn