Cứ 100 người Việt có 116 thuê bao di động

Theo Bộ Thông tin & Truyền thông, tính đến cuối 2017, cứ 100 người Việt thì có 116 thuê bao di động, thuê bao di động băng rộng đạt 52,8 thuê bao trên 100 dân. Trong khi đó, tỷ lệ đường dây thuê bao nhất quyết đạt 5 thuê bao trên 100 dân.

Tỷ lệ gia đình có tầm nã cập Internet đạt hơn 28%, tỷ lệ người tiêu dùng Internet là hơn 54% dân số. Tỷ lệ phủ sóng di động đạt 95% diện tích cả nước.

Bộ cũng cho biết, trong năm 2017, các tổ chức viễn thông đã đầu tư lớn mạnh mạnh cơ sở vật chất cơ sở vật chất. Cụ thể, VNPT, Viettel, MobiFone, đã đầu tư nâng cấp lớn mạnh mới cáp quang đãng, trạm BTS 4G để cung cấp nhà cung cấp với có bảo đảm cao. Trong đó, VNPT lớn mạnh mới thêm 19.000 trạm BTS, Viettel lớn mạnh mới mạng trong nước thêm 33.267 trạm BTS.

Về kết quả buôn bán các tổ chức viễn thông, Tập đoàn Viễn thông Quân nhóm (Viettel), cho biết, năm 2017 đạt kế quả buôn bán 249.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 44.000 tỷ đồng. Tổng số thuê bao nảy sinh cước đạt hơn 98 triệu thuê bao, trong đó có 32 triệu thuê bao từ thị phần nước ngoài.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, năm 2017 đạt kế quả buôn bán 144.000 tỷ đồng, tăng 7%. Lợi nhuận hợp lực toàn tập đoàn đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 21% so với 2016, và là năm thứ 4 liên tục tăng trên 20%.

Tổng đơn vị Viễn thông MobiFone đạt kế quả buôn bán khoảng 44.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.589 tỷ, tăng hơn 7% so với 2016. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 của tổ chức đạt 25,68%, tương đối cao so với các tổ chức cùng ngành nghề.

Như vậy, 3 đại gia viễn thông đạt tổng kế quả buôn bán gần 400.000 tỷ đồng trong năm 2017, tăng hơn 33.000 tỷ đồng, tương đương 9% so với 2016.

Nguyễn Hà