Công ty sản xuất bao cao su đầu tiên lên sàn chứng khoán

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa ban bố cấp giấy chứng thực đăng ký chứng khoán cho Công ty cổ phần Merufa với mã MRF. Công ty đăng ký thương lượng 3,67 triệu cổ phiếu trên sàn UpCOM và đang chờ quy chế bằng lòng niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Merufa tiền thân là Xí nghiệp Cao su y tế (Bộ Y tế), được thành lập năm 1987 với sự kết hợp giữa chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc. Xí nghiệp khởi đầu hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp cổ phần với vốn điều lệ 20 tỷ đồng từ năm 2002. Vốn điều lệ bây giờ của doanh nghiệp xấp xỉ 37 tỷ đồng.

Hoạt động chính yếu của Merufa là cung ứng buôn bán các thiết bị và phương tiện y tế như: bao cao su, bao tay giải phẫu, các loại nút chai kháng sinh và truyền dịch…

Báo cáo thường niên năm 2016 cho thấy, doanh nghiệp hiện có 5 cổ đông lớn. Trong đó, Tổng doanh nghiệp Thiết bị y tế Việt Nam là doanh nghiệp đại diện vốn Nhà nước nắm giữ 16,18% cổ phần. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Ngân hàng TMCP Quân Đội tuần tự sở hữu 6,56% và 6,04% cổ phần.

Năm 2016, doanh số từ bán hàng và cung cấp nhà cung cấp của doanh nghiệp đạt 80,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 32 tỷ đồng, tăng hơn 146% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ khoản thu nhập thất thường từ thanh lý của cải khăng khăng và lãi chuyển nhượng hồ hết 26% vốn góp tại Công ty TNHH Merufa – Nova hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nhà ở. Sản lượng bao cao su và bao tay giải phẫu tiêu thụ năm ngoái đạt khoảng 75 triệu cái, tất cả trong số này cung ứng tại thị phần nội địa.

Công ty đặt chiến lược tổng doanh số năm nay tăng nhẹ lên mức 84 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng rã giảm còn 2 tỷ đồng do không ghi nhận các khoản lợi nhuận ngoài hoạt động buôn bán chính. Tỷ lệ chia cổ tức giữ nguyên là 12%.

Phương Đông