Công ty sản xuất bao cao su đầu tiên của Việt Nam lên sàn chứng khoán

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa ban bố cấp giấy chứng thực đăng ký chứng khoán cho Công ty cổ phần Merufa với mã MRF. Công ty đăng ký đàm phán 3,67 triệu cổ phiếu trên sàn UpCOM và đang chờ quy chế bằng lòng niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Merufa tiền thân là Xí nghiệp Cao su y tế (Bộ Y tế), được thành lập năm 1987 với sự hài hòa giữa chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc. Xí nghiệp khởi đầu hoạt động dưới hình thức đơn vị cổ phần với vốn điều lệ 20 tỷ đồng từ năm 2002. Vốn điều lệ hiện giờ của đơn vị xấp xỉ 37 tỷ đồng.

Hoạt động cốt yếu của Merufa là cung cấp buôn bán các thiết bị và phương tiện y tế như: bao cao su, bít tất tay giải phẫu, các loại nút chai kháng sinh và truyền dịch…

Báo cáo thường niên năm 2016 cho thấy, đơn vị hiện có 5 cổ đông lớn. Trong đó, Tổng đơn vị Thiết bị y tế Việt Nam là đơn vị đại diện vốn Nhà nước nắm giữ 16,18% cổ phần. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Ngân hàng TMCP Quân Đội tuần tự sở hữu 6,56% và 6,04% cổ phần.

Năm 2016, doanh số từ bán hàng và cung cấp nhà cung cấp của đơn vị đạt 80,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 32 tỷ đồng, tăng hơn 146% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ khoản thu nhập thất thường từ thanh lý của cải nhất quyết và lãi chuyển nhượng hồ hết 26% vốn góp tại Công ty TNHH Merufa – Nova hoạt động trong lĩnh vực đầu tư đất đai. Sản lượng bao cao su và bít tất tay giải phẫu tiêu thụ năm ngoái đạt khoảng 75 triệu cái, đầy đủ trong số này cung cấp tại thị phần nội địa.

Công ty đặt kế hoạch tổng doanh số năm nay tăng nhẹ lên mức 84 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận ròng rã giảm còn 2 tỷ đồng do không ghi nhận các khoản lợi nhuận ngoài hoạt động buôn bán chính. Tỷ lệ chia cổ tức giữ nguyên là 12%.

Phương Đông