Công ty của ông Đặng Văn Thành trúng phần lớn hạn ngạch nhập đường thô

Công ty cổ phần mía tuyến đường Thành Thành Công Tây Ninh của ông Đặng Văn Thành là 1 trong số 5 đơn vị tham dự đấu thấu giá quyền tiêu dùng hạn ngạch thuế quan nhập cảng tuyến đường năm 2017, do Bộ Công Thương doanh nghiệp ngày 23/8.

Theo kết quả phiên đấu giá, cùng với 2 doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần tuyến đường Biên Hoà và Công ty TNHH tuyến đường Biên Hoà (Đồng Nai), Công ty cổ phần mía tuyến đường Thành Thành Công Tây Ninh nằm trong số 3 doanh nghiệp trúng thầu hạn ngạch nhập 44.000 tấn tuyến đường thô năm nay. Cả 3 đơn vị này cùng bỏ mức giá thầu là 2,5 triệu đồng 1 tấn. Do các đơn vị có cùng mức giá đấu nên lượng hạn ngạch được chia đều, mỗi đơn vị nhận 14.660 tấn.

Số lượng 2 tấn còn lại được chọn theo bí quyết bốc thăm bỗng dưng với kết quả Công ty cổ phần Mía tuyến đường Thành Thành Công Tây Ninh trúng giá. Như vậy, tổng lượng đơn vị mía tuyến đường của ông Đặng Văn Thành được nhập năm 2017 là 14.668 tấn, 2 doanh nghiệp còn lại mỗi doanh nghiệp 14.666 tấn.

Ngoài tuyến đường thô, 12 đơn vị khác đã trúng thầu “quota” nhập 45.500 tấn tuyến đường tinh luyện, với giá trúng cao nhất 4,55 triệu đồng 1 tấn, phải chăng nhất 1,82 triệu đồng 1 tấn.

Đơn vị trúng giá lớn nhất về mặt khối lượng ở hàng hóa tuyến đường tinh luyện là Công ty TNHH Perfetti van melle Việt Nam với 12 lô, tương đương 12.000 tấn và giá trúng phải chăng nhất là 2,57 triệu đồng 1 tấn.

Công ty TNHH Nescafe Việt Nam trúng 9 lô, tương đương 9.000 tấn; Công ty Vina Cafe Biên Hòa trúng giá cho 7 lô tương đương 7.000 tấn.

Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina chỉ trúng 3.000 tấn nhưng lại có mức giá trúng thầu cao nhất 4,55 triệu đồng 1 tấn.

Như vậy, Bộ Công Thương đã phân giao hết 89.500 tấn tuyến đường thuộc hạn ngạch thuế quan nhập cảng cho các đơn vị, thu về. Mức giá trúng thầu hạn ngạch năm nay cũng cao hơn so với năm ngoái, như hàng hóa tuyến đường thô khoảng 1 triệu đồng 1 tấn.

Anh Minh