Công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yến đặt mục tiêu lãi ròng gấp 45 lần

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên vừa được Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) ban bố, tổng kế quả buôn bán năm 2018 dự đoán tăng gấp đôi năm trước lên xấp xỉ 1.276 tỷ đồng. Nguồn thu cho thuê đất và nhà xưởng chiếm tỷ trọng áp đảo trên 93%. Phần còn lại đến từ kế quả buôn bán cung cấp nhà cung cấp và nguồn vốn.

Ban lãnh đạo Tân Tạo cho biết đang hội tụ tái cơ cấu các khoản nợ, đặc trưng là nợ nhà băng và doanh nghiệp nguồn đầu tư để giảm giá tiền nguồn vốn. Đây là 1 trong những nguyên tố quy định kỹ năng kỹ sảo hoàn tất chiến lược lợi nhuận sau thuế 363 tỷ đồng, tăng hơn 45 lần so với thực hành năm trước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sắm kiếm các quỹ đầu tư nước ngoài có kỹ năng liên minh triển khai hoặc thoái vốn tại 1 số công trình như Xi măng Tân Tạo, khu thành thị Tân Tạo… nhằm hội tụ vốn trả nợ và đầu tư buôn bán vào lĩnh vực trọng tâm là cho thuê BĐS khu công nghiệp.

Năm ngoái, Tân Tạo ghi nhận kế quả buôn bán thuần và lợi nhuận sau thuế tuần tự đạt 674 tỷ và 8 tỷ đồng. Cơ cấu kế quả buôn bán biến động mạnh khi hoạt động cho thuê đất đã tăng trưởng cơ sở vật chất cơ sở vật chất từng chiếm tỷ trọng phải chăng nhất lại vươn lên dẫn dầu với gần 62%, tiếp đến là kế quả buôn bán cung cấp nhà cung cấp và cho thuê hoạt động nhà xưởng, kho bãi và đất. Sự đổi thay này cũng nằm ngoài dự đoán của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Dù hai mục tiêu cần thiết chưa hoàn tất chiến lược đề ra, nhưng kết quả này có thể xem là dấu hiệu hăng hái đánh dấu sự chuyển mình của Tân Tạo sau 1 năm nhiều biến động, nhất là ở hàng ngũ nhân sự cấp cao.

Trước đó vào đầu tháng 7/2017, ban lãnh đạo doanh nghiệp chuẩn y bổ nhậm chức phận Tổng giám đốc đối với ông Đặng Quang Hạnh thay cho ông Thái Văn Mến. Tuy nhiên tròn 1 tháng sau, Tân Tạo quy định miễn nhiệm ông Hạnh theo mong ước tư nhân, đồng thời bổ nhậm bà Đặng Thị Hoàng Yến thay thế và kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đến nay.

Phương Đông