Công ty chứng khoán giải thể sau án phạt chiếm dụng tiền của kháchCông ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) vừa thông báo nguồn tin giải phóng tình nguyện sau khi bắt buộc này được gửi lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào cuối tháng trước. Đơn vị chủa quản thị phần chứng khoán Việt Nam bắt buộc đơn vị thực hành đúng phương án giải phóng đã báo cáo nhằm cam đoan quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư và các bên liên đới.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu ISC giải thể đúng phương án đã báo cáo để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bắt buộc ISC giải phóng đúng phương án đã báo cáo để cam đoan lợi quyền cho nhà đầu tư.

Quyết định này được đưa ra chưa đầy 1 tháng từ khi đơn vị nhận án phạt 580 triệu đồng và đình chỉ hoạt động buôn bán nhà cung cấp chứng khoán trong thời hạn ba tháng.

Cụ thể, cuối tháng 12/2017, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt ISC 250 triệu đồng do chiếm dụng tiền thuộc sở hữu của quý khách hàng để đầu tư tự doanh cổ phiếu Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD) và lập 12 thỏa thuận tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tại nhiều nhà băng. Khoản tiền phạt còn lại do đơn vị vi phạm quy định về giảm thiểu đầu tư, không thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ, thông báo nguồn tin không chính xác và trễ hạn.

Công ty cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam được thành lập từ năm 2008, đặt trụ sở tại trọng điểm thị xã 1 (TP HCM), hoạt động trong lĩnh vực cò mồi, khuyên bảo đầu tư và lưu ký chứng khoán với vốn điều lệ hiện giờ là 135 tỷ đồng.

Báo cáo nguồn vốn mới nhất cho thấy luỹ kế doanh số năm 2017 của đơn vị xấp xỉ 11 tỷ đồng, trong đó nghiệp vụ mới giới và lãi từ các khoản cho vay đóng góp đầy đủ. Chi phí chủa quản tổ chức tăng chín lần làm lỗ ròng rã lên đến 54 tỷ đồng, khi mà năm ngoái đơn vị vẫn lãi 4 tỷ đồng.

Phương Đông